Admitere clasa a IX-a

Admiterea în clasa a IX-a 

 

Admiterea în clasa a IX-a se organizează conform reglementărilor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Diriginţii claselor a VIII-a şi conducerile unităţilor de învăţământ au obligaţia de a informa elevii şi părinţii acestora privind metodologia şi calendarul admiterii în clasa a IX-a.

 

Numărul de locuri şi numărul de clase de a IX-a pe profiluri şi specializări oferite de Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” pentru fiecare an şcolar sunt publicate în pagina Plan de şcolarizare.

 

Detalii privind admiterea în clasa a IX-a în anul şcolar 2013/2014

  

Pentru anul şcolar 2013/2014, admiterea în clasa a IX-a se realizează conform următoarelor reglementări în vigoare:

 - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului: Ordin_admitere_2013.pdf

 - Calendarul admiterii: Calendar_admitere_2013.pdf

Conform prevederilor Ordinului, admiterea în clasa a IX-a pentru anul şcolar 2013/2014 se realizează în baza metodologiilor aprobate pentru anul şcolar 2011/2012, cu modificarea corespunzătoare a calendarului admiterii:

 - Metodologia admiterii: Metodologie_admitere.pdf 

 - Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clase cu regim bilingv: Proba_bilingv.pdf

 - Probe de aptitudini pentru admiterea în licee vocaţionale (nu este aplicabil pentru admiterea în CNGL): Proba_aptitudini.pdf  

Coduri opţiuni pentru clasele oferite de Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” în anul şcolar 2013/2014:

 - Matematică-informatică, intensiv informatică (1 clasă, 28 locuri) - cod opţiune: 100

 - Ştiinţe ale naturii, bilingv engleză (2 clase, 56 locuri, necesită promovarea testului de limba engleză) - cod opţiune: 101

 - Ştiinţe ale naturii (4 clase, 112 locuri) - cod opţiune: 102

 

Proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză pentru admiterea în clase cu regim bilingv - Centrul de Examen CNGL:

1. Toţi absolvenţii claselor a VIII-a din CNGL sunt înscrişi direct de serviciul Secretariat

2. Perioada şi programul pentru înscriere pentru absolvenţii de clasa a VIII-a din alte unităţi de învăţământ:

  - 27.05.2013 - 29.05.2013, intervalul 09.00 - 15.00

3. Înscrierea se face pe baza anexei la fişa de înscriere eliberată de unitatea de învăţământ absolvită

4. Proba de verificare se organizează în data de 01.06.2013, cu începere de la ora 09.00.

5. Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de examen la ora 08.30 şi vor avea asupra lor cartea de identitate

6. Repartiţia pe săli, comisii şi ore (pentru proba orală) se afişează în data de 31.05.2013

7. Pentru detalii privind organizarea şi conţinutul probei (valabil pentru 2013/2014): Proba_bilingv.pdf

8. Rezultatul este valabil pentru înscrierea în clase bilingv engleză de la orice liceu, indiferent de centrul unde a fost susţinută proba

 

Proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză pentru admiterea în clase cu regim bilingv - Centrul de Examen CNGL:

 - repartiţia candidaţilor pe săli pentru proba scrisăRepartitie_sali_test_engleza.pdf 

 - repartiţia candidaţilor pe ore şi săli pentru proba orală: se afișează la avizier și pe ușile sălilor 29, 31 și 32, parter, corp A 

Proba scrisă începe la ora 09.00 şi se încheie la ora 10.00. Proba orală începe la ora 10.30 şi candidaţii se vor prezenta în faţa sălii de examen cu o jumătate de oră înainte de ora programată - cu excepţia celor care intră în prima grupă.

 

Proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză pentru admiterea în clase cu regim bilingv - Centrul de Examen CNGL:

- Rezultatele se afişează în data de 03.06.2013 la sediul CNGL şi pe pagina de internet

- Eventualele contestaţii la proba scrisă se depun la Secretariatul CNGL în data de 03.06.2013, în intervalul 10.00-15.00

- Nu se admit contestaţii la proba orală

- Rezultatele finale după contestaţii se afişează în data de 04.06.2013 la sediul CNGL şi pe pagina de internet

 Succes!

Rezultatele la proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză:

- Înainte de contestații: Rezultate_Test_Engleza_2013_1.pdf  

- Finale: Nu au fost înregistrate contestații. Rezultatele anterioare rămân finale.


Înscrierea elevilor admişi în clasa a IX-a: 

 - Perioada de înscriere: 17.07.2013 - 26.07.2013

 - Program: în zilele lucrătoare, intervalul 09.00 - 14.00

 - Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

   <> cererea de înscriere (model tipizat la secretariat și aici: Cerere_inscriere_clasa_IX.pdf)

   <> cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie legalizată

   <> adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea națională din clasa a VIII-a

   <> foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale)

   <> fișa medicală

Elevii admiși în clasa a IX-a la specializarea științe ale naturii (cod 102) vor completa de asemenea și o fișă de exprimare a opțiunilor privind înscrierea în clasa de intensiv germană sau intensiv franceză, respectiv privind disciplina opțională, conform modelului: Fisa_optiuni_SN.pdf  Admiterea în clasa de intensiv germană sau intensiv franceză se decide în urma testului care va avea loc după începerea școlii.

Atenție! Candidații care nu își depun dosarele de înscriere în perioada 17.07.2013 - 26.07.2013, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere. Acești candidați vor fi repartizați de comisia de admitere județeană pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale. (conform art. 53, alin. (3) din OMECTS nr. 4802/31.08.2010)

  

Rezultatle admiterii în clasa a IX-a în anul şcolar 2012/2013

 

1. Toate cele 168 locuri oferite pentru clasa a IX-a la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” au fost ocupate în prima etapă de repartiţie

2. Mediile de admitere în clasa a IX-a pentru anul şcolar 2012/2013 au fost următoarele:

 - matematică informatică intensiv informatică (28 de locuri): 9,97 - 9,13

 - ştiinţe ale naturii bilingv engleză (56 de locuri): 10 - 9,26

 - ştiinţe ale naturii (84 de locuri): 9,91 - 8,97

 

Vă dorim succes la admiterea în clasa a IX-a și vă așteptăm în CNGL!