Admitere clasa a V-a

Înscrierea în clasa a V-a

 

Absolvenţii clasei a IV-a din orice şcoală din Sibiu se pot înscrie în clasa a V-a la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”. Pentru anul şcolar 2015/2016, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” are aprobate în planul de şcolarizare două clase de a V-a. Pentru ambele clase se asigură pregătire intensivă în limba engleză şi ore de utilizare a calculatorului. Limba modernă II se decide între limba germană şi limba franceză, în funcţie de opţiunea majorităţii elevilor pentru fiecare clasă.

  

Toate clasele de gimnaziu din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” studiază cu program de dimineaţă. Clasele de gimnaziu funcţionează în noul corp de clădire de la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, inaugurat în 29.05.2009. 

 

Detalii privind înscrierea în clasa a V-a pentru anul şcolar 2015/2016

  

Perioada de înscriere: 08.06.2015 - 18.06.2015 (în ultima zi de înscrieri programul se încheie la ora 10.00)

Acte necesare pentru înscriere:

 - cerere de înscriere, conform formularului:  Cerere_inscriere_CNGL.pdf (formularul se poate obţine tipărit de la Secretariat);

 - copie legalizată după certificatul de naştere;

 - adeverinţă medicală, inclusiv dovada vaccinărilor.

Actele se depun la Secretariatul Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” în zilele de lucru din perioada de înscriere în intervalul 09.00 - 12.00, cu excepţia ultimei zile de înscriere pentru care programul este 08.00 - 10.00.

Test de departajare:

În situația în care numărul de cereri de înscriere în clasa a V-a depășește cele 60 de locuri oferite pentru anul școlar 2015/2016 se organizează în data de 20.06.2015 în intervalul 09.00 - 11.00 un test de departajare din matematică și limba și literatura română. Testul se alcătuiește pe baza programelor școlare în vigoare pentru învățământul primar, cu accent pe materia clasei a IV-a.

Elevii de clasa a IV-a care participă la ediția 2014/2015 a Concursului „Gheorghe Lazăr Junior”:

1. Pot solicita recunoașterea rezultatelor obținute la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior” pentru testul de departajare.

2. Pot participa și la testul de departajare și pot candida pe baza punctajului cel mai mare obținut: fie cel de la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”, fie cel obținut la testul de departajare.

Pentru oricare dintre cele două situații prezentate anterior este necesară solicitarea scrisă a părintelui elevului utilizând următorul formular: Cerere_recunoastere_rezultate.pdf (formularul se poate obţine tipărit de la Secretariat).

 

Urmăriți această pagină pentru actualizări pe parcursul perioadei de înscriere.

Vă așteptăm cu drag în clasa a V-a!

 

Situaţia înscrierii în clasa a V-a în anii şcolari anteriori

 

 - Numărul final de elevi înscriși pentru clasa a V-a pentru anul școlar 2014/2015: 104 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2014/2015:

     <> 21.06.2014 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): 

     <> 21.06.2014 - Rezultatele testului de departajare: Rezultate_Test_V_2014.pdf

 - Numărul final de elevi înscriși pentru clasa a V-a pentru anul școlar 2013/2014: 88 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2013/2014:

     <> 22.06.2013 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): 

     <> 22.06.2013 - Rezultatele testului de departajare: Rezultate_Test_V_2013.pdf  

 - Numărul final de elevi înscriși pentru clasa a V-a pentru anul școlar 2012/2013: 70 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2012/2013:

     <> 25.06.2012 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): Test_V_2011_2012.pdf

     <> 25.06.2012 - Rezultatele testului de departajare: Rezultate_Test_V_2012.pdf 

 - Numărul final de elevi înscrişi pentru clasa a V-a pentru anul şcolar 2011/2012: 68 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2011/2012:

     <> 18.06.2011 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): Test_V_2010_2011.pdf

     <> 18.06.2011 - Rezultatele testului de departajare: Rezultate_Test_V_2010_2011.pdf

 - Numărul final de elevi înscrişi pentru clasa a V-a pentru anul şcolar 2010/2011: 74 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2010/2011: 

     <> 12.06.2010 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): Test_V_2009_2010.pdf

     <> 12.06.2010 - Rezultatele testului de departajare:  Rezultate_Test_V_2009_2010.pdf

 

Reveniţi la această pagină pentru noutăţi! Vă aşteptăm şi vă dorim succes!