Admitere clasa a V-a

Înscrierea în clasa a V-a

 

Absolvenţii clasei a IV-a din orice şcoală din Sibiu se pot înscrie în clasa a V-a la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”. Pentru anul şcolar 2013/2014, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” are aprobate în planul de şcolarizare două clase de a V-a. Pentru ambele clase se asigură pregătire intensivă în limba engleză şi ore de utilizare a calculatorului. Limba modernă II se decide între limba germană şi limba franceză, în funcţie de opţiunea majorităţii elevilor pentru fiecare clasă.

  

Toate clasele de gimnaziu din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” studiază cu program de dimineaţă. Clasele de gimnaziu funcţionează în noul corp de clădire de la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, inaugurat în 29.05.2009

 

Detalii privind înscrierea în clasa a V-a pentru anul şcolar 2013/2014

  

Perioada de înscriere: 03.06.2013 - 21.06.2013 (în ultima zi de înscrieri programul se încheie la ora 10.00)

Acte necesare pentru înscriere:

 - cerere de înscriere, conform formularului:  Cerere_inscriere_CNGL.pdf (formularul se poate obţine tipărit de la Secretariat);

 - copie legalizată după certificatul de naştere;

 - adeverinţă medicală, inclusiv dovada vaccinărilor.

Actele se depun la Secretariatul Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” în zilele de lucru din perioada de înscriere în intervalul 09.00 - 12.00, cu excepţia ultimei zile de înscriere pentru care programul este 08.00 - 10.00.

Test de departajare:

Până în data de 20.06.2013 au fost înregistrate 80 de cereri de înscriere în clasa a V-a. Având în vedere că numărul de locuri alocat este de 60, se organizează un test de departajare din matematică și limba română. Testul se organizează în data de 22.06.2013. Elevii, însoțiți de părinți, vor fi prezenți la ora 08.30 - cu excepția celor care au solicitat în scris recunoașterea rezultatelor obținute la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”.

Elevii care nu se prezintă la test sau pentru care părinții nu au solicitat în scris recunoașterea rezultatelor obținute la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior” - nu vor putea fi înscriși în clasa a V-a la CNGL în anul școlar 2013/2014.

Testul de departajare se alcătuieşte pe baza programelor şcolare la limba şi literatura română şi matematică pentru învăţământul primar, cu accent pe materia de clasa a IV-a.

Actualizare finală test de departajare:

- Număr total de candidați: 88

- Data: 22.06.2013

- Ora: 09:00 - 11:00 (elevii vor fi prezenți la ora 08:30, însoțiți de un părinte)

- Săli: Test_Clasa_V_Repartitie_Sali.pdf

- Lista elevilor care au solicitat recunoașterea rezultatelor de la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”: Echivalare_CGLJ_2013.pdf

Rezultatele testului: Rezultate_Test_V_2013.pdf 

Felicitări și succes în clasa a V-a!

 

Situaţia înscrierii în clasa a V-a în anii şcolari anteriori

 

 - Numărul final de elevi înscriși pentru clasa a V-a pentru anul școlar 2012/2013: 70 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2012/2013:

     <> 25.06.2012 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): Test_V_2011_2012.pdf

     <> 25.06.2012 - Rezultatele testului de departajare: Rezultate_Test_V_2012.pdf 

 - Numărul final de elevi înscrişi pentru clasa a V-a pentru anul şcolar 2011/2012: 68 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2011/2012:

     <> 18.06.2011 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): Test_V_2010_2011.pdf

     <> 18.06.2011 - Rezultatele testului de departajare: Rezultate_Test_V_2010_2011.pdf

 - Numărul final de elevi înscrişi pentru clasa a V-a pentru anul şcolar 2010/2011: 74 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2010/2011: 

     <> 12.06.2010 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): Test_V_2009_2010.pdf

     <> 12.06.2010 - Rezultatele testului de departajare:  Rezultate_Test_V_2009_2010.pdf

 

Reveniţi la această pagină pentru noutăţi! Vă aşteptăm şi vă dorim succes!