Admitere clasa a V-a

Înscrierea în clasa a V-a

 

Absolvenţii clasei a IV-a din orice şcoală din Sibiu se pot înscrie în clasa a V-a la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”. Pentru anul şcolar 2015/2016, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” are aprobate în planul de şcolarizare două clase de a V-a. Pentru ambele clase se asigură pregătire intensivă în limba engleză şi ore de utilizare a calculatorului. Limba modernă II se decide între limba germană şi limba franceză, în funcţie de opţiunea majorităţii elevilor pentru fiecare clasă.

  

Toate clasele de gimnaziu din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” studiază cu program de dimineaţă. Clasele de gimnaziu funcţionează în noul corp de clădire de la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, inaugurat în 29.05.2009. 

 

Detalii privind înscrierea în clasa a V-a pentru anul şcolar 2015/2016

  

Perioada de înscriere: 08.06.2015 - 18.06.2015 (în ultima zi de înscrieri programul se încheie la ora 10.00)

Acte necesare pentru înscriere:

 - cerere de înscriere, conform formularului:  Cerere_inscriere_CNGL.pdf (formularul se poate obţine tipărit de la Secretariat);

 - copie legalizată după certificatul de naştere;

 - adeverinţă medicală, inclusiv dovada vaccinărilor.

Actele se depun la Secretariatul Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” în zilele de lucru din perioada de înscriere în intervalul 09.00 - 12.00, cu excepţia ultimei zile de înscriere pentru care programul este 08.00 - 10.00.

 

Test de departajare (actualizare 17.06.2015):

- Numărul de cereri depășește numărul de locuri oferite (în prezent: 105 cereri / 60 de locuri)

- Se organizează test de departajare pentru stabilirea elevilor care vor urma clasa a V-a la CNGL în 2015/2016

Detalii privind testul de departajare:

- Data: Sâmbătă, 20.06.2015

- Program:

  - Elevii se vor prezenta la ora 08:30 însoțiți de un părinte

  - 09:00-09:50 proba scrisă la limba și literatura română

  - 09:50-10:00 pauză

  - 10:00-10:50 proba scrisă la matematică

  - Repartiția elevilor pe săli se afișează la avizier

Pentru elevii de clasa a IV-a care au participat la ediția din acest an școlar a Concursului „Gheorghe Lazăr Junior”:

Părinții pot solicita în scris (Cerere_recunoastere_rezultate.pdfrecunoașterea rezultatelor obținute la concurs pentru testul de departajare. În acest caz, elevii nu mai trebuie să se prezinte la testul de departajare.

Elevii pot participa ȘI la testul de departajare. În acest caz, elevii vor candida pe baza punctajului cel mai mare obținut: fie cel de la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”, fie cel obținut la testul de departajare.

---

Rezultate: Rezultate_Test_V_2015.pdf 

Atenție! Elevii care nu se prezintă la testul de departajare și pentru care părinții nu au solicitat în scris echivalarea rezultatelor de la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior” se consideră retrași și nu vor urma clasa a V-a la CNGL.

Succes! Vă așteptăm cu drag în clasa a V-a!

Urmăriți această pagină pentru actualizări.

 

Situaţia înscrierii în clasa a V-a în anii şcolari anteriori

 

- Numărul final de elevi înscriși pentru clasa a V-a pentru anul școlar 2015/2016: 118 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2015/2016:

     <> 20.06.2015 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): Test_V_2014_2015.pdf

     <> 20.06.2015 - Rezultatele testului de departajare: Rezultate_Test_V_2015.pdf

 - Numărul final de elevi înscriși pentru clasa a V-a pentru anul școlar 2014/2015: 104 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2014/2015:

     <> 21.06.2014 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): 

     <> 21.06.2014 - Rezultatele testului de departajare: Rezultate_Test_V_2014.pdf

 - Numărul final de elevi înscriși pentru clasa a V-a pentru anul școlar 2013/2014: 88 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2013/2014:

     <> 22.06.2013 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): 

     <> 22.06.2013 - Rezultatele testului de departajare: Rezultate_Test_V_2013.pdf  

 - Numărul final de elevi înscriși pentru clasa a V-a pentru anul școlar 2012/2013: 70 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2012/2013:

     <> 25.06.2012 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): Test_V_2011_2012.pdf

     <> 25.06.2012 - Rezultatele testului de departajare: Rezultate_Test_V_2012.pdf 

 - Numărul final de elevi înscrişi pentru clasa a V-a pentru anul şcolar 2011/2012: 68 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2011/2012:

     <> 18.06.2011 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): Test_V_2010_2011.pdf

     <> 18.06.2011 - Rezultatele testului de departajare: Rezultate_Test_V_2010_2011.pdf

 - Numărul final de elevi înscrişi pentru clasa a V-a pentru anul şcolar 2010/2011: 74 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2010/2011: 

     <> 12.06.2010 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): Test_V_2009_2010.pdf

     <> 12.06.2010 - Rezultatele testului de departajare:  Rezultate_Test_V_2009_2010.pdf

 

Reveniţi la această pagină pentru noutăţi! Vă aşteptăm şi vă dorim succes!