Noutăţi

Anul şcolar 2016-2017

 

26.06.2017 - Evaluare națională clasa a VIII-a - rezultate înainte de contestații: Rezultate_EN_VIII_2017.pdf 

Eventualele contestații se depun astăzi, 26.06.2017, în intervalul 16:00-20:00 la Secretariatul CNGL

 

20.06.2017 - Evaluare națională clasa a VIII-a

Citiți cu atenție următoarele documente:

Calendar_program_instructiuni_atentionari.pdf (candidații care nu au carte de identitate se vor prezenta cu o copie după certificatul de naștere sau carnetul de elev vizat la zi)

Prevederi_metodologice.pdf

Repartiția pe săli pentru proba scrisă la Matematică - 21.06.2017:

-  Repartitie_sali_Matematica_21.06.2017.pdf 

- Sala pentru depozitarea obiectelor personale: sala 61

Date de contact pentru sesizarea oricăror nereguli în organizarea și desfășurarea Evaluării naționale:

 - tel_verde_pentru_evaluare_nationala_2017.pdf 

Succes!

 

16.06.2017 - Bac 2017:Rezultate_BAC_Proba_C_2017.pdf 

 

15.06.2017 - Admitere clasa a V-a:

 - Rezultate_finale_2017.pdf  

Felicitări!


15.06.2017 - Admitere clasa a V-a:

 - Subiect_barem_ROMANA_2017.pdf 

 - Subiect_barem_MATE_2017.pdf  

 

13.06.2017 - BAC 2017: Rezultate_Proba_D.pdf

 

12.06.2017 - BAC 2017

Proba C - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională:

 - Proba de înțelegere a unui text audiat (ITA), urmată de proba scrisă: 14.06.2017 pentru toți candidații

   - Pentru proba de ITA, candidații se prezintă în fața sălilor la ora 11:30. Proba de ITA se desfășoară în intevalul 12:00-12:20

   - Pentru proba scrisă, candidații se prezintă în aceleași săli la ora 12:45. Proba scrisă se desfășoară în intervalul 13:00-15:00

 - Proba orală limba engleză: 15.06.2017, cu începere de la ora 09:00

 - Proba orală limba franceză și limba germană: 16.06.2017, cu începere de la ora 09:00

 - Locul de desfăşurare:

   - Proba de înțelegere a unui text audiat, urmată de proba scrisă: săli de clasă din corpul B

   - Proba orală: săli de clasă de la parter din corpul A

 - Planificarea candidaţilor pentru proba de înțelegere a unui text audiat și pentru proba scrisă:

   - Fișier Excel pentru căutare rapidă: Repartitie_BAC_Proba_C_ITA_SCRIS_2017.xlsx   

   - Fișier pdf martor: Repartitie_BAC_Proba_C_ITA_SCRIS_2017.pdf   

- Planificarea candidaţilor pentru proba orală:

   - Fișier Excel pentru căutare rapidă: Repartitie_BAC_Proba_C_ORAL_2017.xlsx   

   - Fișier pdf martor: Repartitie_BAC_Proba_C_ORAL_2017.pdf 

În atenția candidaților:

- Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris

- Este interzis candidaților pătrunderea în sălile de examen cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare

- Candidații sunt informați că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen

- Sălile de examen sunt supravegheate audio-video

Comunicați imediat la Secretariat sau prin e-mail orice problemă!

Succes!

 

12.06.2017 - Admitere clasa a V-a - test Limba și literatura română și Matematică:

- Data: Joi, 15.06.2017

- Program:

  - Elevii se vor prezenta la ora 14:30 însoțiți de un părinte

  - 15:00-15:50 proba scrisă la Limba și literatura română

  - 15:50-16:00 pauză (elevii nu părăsesc incinta școlii)

  - 16:00-16:50 proba scrisă la Matematică

  - Repartiția elevilor pe săli: Repartitie_test_RO_MATE.pdf 

  - Elevi care au solicitat echivalarea rezultatelor de la CGL Junior: Echivalari_CGLJunior.pdf 

Atenție! Părinții elevilor nu au acces în săli, respectiv pe holul de la etajul I în timpul pauzei!

Succes!

 

08.06.2017 - Admitere clasa a V-a: Rezultate_engleza.pdf 

Situația înscrierii:

- 98 de elevi înscriși pe 60 de locuri

- 98 de elevi declarați admiși la testul de Limba engleză

Se organizează testul de departajare din Limba și literatura română și Matematică în data de 15.06.2017. Succes! 

 

07.06.2017 - BAC 2017Rezultate_BAC_Proba_A_2017.pdf

 

07.06.2017 - Admitere clasa a V-a

Testul de Limba engleză:

- Data: Joi, 08.06.2017

- Program:

  - Elevii se vor prezenta la ora 13:30 însoțiți de un părinte

  - 14:00-14:50 proba scrisă

  - Proba orală începe la ora 15:00

  - Repartiția elevilor pe săli:

     - Repartitie_proba_scrisa.pdf      

     - Repartitie_proba_orala.pdf      

  - Elevi declarați admiși pe baza examenului Cambridge promovat anterior: Echivalari_Cambridge.pdf 

  - Alte informații importante pentru elevi și părinți:

     - Toate sălile sunt la etajul II în corpul principal de clădire (A)

     - Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev și instrumente de scris

     - La proba scrisă, lucrarea se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră

     - Este interzisă intrarea în săli cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare

     - Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen

     - După proba scrisă, elevii rămân la etajul II în corpul principal de clădire (A) pentru proba orală

     - Este interzis accesul părinților în săli

Succes!


06.06.2017 - BAC 2017

Proba D - Evaluarea competenţelor digitale:

 - Data: 09, 12-13.06.2017

 - Locul de desfăşurare: Laboratorul 3 (corp A) și Laboratorul 4 (corp B)

 - Planificarea candidaţilor pe zile şi laboratoare:

   - Fișier Excel pentru căutare rapidă: Repartitie_BAC_Proba_D_2017.xlsx   

   - Fișier pdf martor: Repartitie_BAC_Proba_D_2017.pdf   

 În atenția candidaților:

- Candidații vor fi prezenți în fața laboratorului la ora 12:30

- Proba de examen începe la ora 13:00 şi se încheie la ora 14:30

- Repartizarea candidaţilor la calculatoare se face de către profesorii asistenţi

- Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris

- Este interzis candidaților pătrunderea în sălile de examen cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare

- Candidații sunt informați că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen

- Sălile de examen sunt supravegheate audio-video

Comunicați imediat la Secretariat sau prin e-mail orice problemă!

Succes!

31.05.2017 - BAC 2017

Proba A - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română:

Data: 06-07.06.2017

Repartiția pe săli și ore:

Fișier Excel pentru căutare rapidă: Repartitie_BAC_Proba_A_2017.xlsx

Fișier pdf martor: Repartitie_BAC_Proba_A_2017.pdf 

În atenția candidaților:

- Cu excepția primei grupe, candidații vor fi prezenți în fața sălii cu cel puțin 30 de minute înainte de ora progamată.

- Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris.

- Este interzis candidaților pătrunderea în sălile de examen cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare.

- Candidații sunt informați că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen.

- Sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

Comunicați imediat la Secretariat sau prin e-mail orice problemă!

Succes!


30.05.2017 - Nu au fost înregistrate contestații la proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză. Rezultatele afișate anterior rămân definitive.

 

29.05.2017 - Rezultate proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză:

Rezultate_engleza_2017.pdf  

Echivalare_engleza.pdf 

Eventualele contestații la proba scrisă se depun astăzi, 29.05.2017, la Secretariatul CNGL până la ora 14:00

 

27.05.2017 - Festivitatea de premiere a Concursului „Gheorghe Lazăr Junior” are loc astăzi, 27.05.2017, la ora 18:30 în holul principal CNGL.

Rezultate:

Rezultate_III_CGLJunior_2017.pdf

Rezultate_IV_CGLJunior_2017.pdf

Rezultate_V_CGLJunior_2017.pdf

Rezultate_VI_CGLJunior_2017.pdf

Felicitări!

Subiecte și bareme de notare la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”: Subiecte_Bareme_CGLJunior_2017.rar 

 

26.05.2017 - Informații privind proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză pentru admiterea în anul școlar 2017-2018 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare:

- Data: 27.05.2017

- Proba scrisă: 09:30-10:30. Elevii se vor prezenta la ora 09:00 în săli

- Proba orală se va desfășura imediat după proba scrisă

- Repartizarea elevilor în săli se face conform listelor afișate:

  - Proba scrisă: Repartitie_sali_scris_engleza.pdf 

  - Proba orală: Repartitie_sali_oral_engleza.pdf   

- Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris

- La proba scrisă lucrarea se redactează cu cerneală/pastă de culoare albastră

- Este interzisă intrarea în săli cu materiale ajutătoare sau mijloace electronice de comunicare

- Frauda/tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen și acordarea notei 1 la proba respectivă

Rezultatele vor fi afișate în data de 29.05.2017. Depunerea eventualelor contestații la proba scrisă se va face la Secretariatul CNGL în data de 29.05.2017 până la ora 14:00. Rezultatele finale după contestații vor fi afișate în data de 31.05.2017.

Succes!


15.05.2017 - Au fost actualizate informațiile privind înscrierea în clasa a V-a la CNGL în anul școlar 217-2018. Urmăriți pagina dedicată: Admitere clasa a V-a 

 

04.05.2017 - Program și orar detaliat „Școala altfel”: Program Scoala altfel 2017.pdf 

 

31.03.2017 - Rezultate simulare BAC și EN_VIII (fișiere Excel pentru căutare rapidă și fișiere pdf martor):

- BAC:

  - Rezultate_BAC_XI.xlsx  

  - Rezultate_BAC_XI.pdf  

  - Rezultate_BAC_XII.xlsx  

  - Rezultate_BAC_XII.pdf  

- EN_VIII:

 Rezultate_EN_VIII.xlsx 

  - Rezultate_EN_VIII.pdf  

 

27.03.2017 - Rezultate finale Concursul Interjudețean de Matematică „Gheorghe Lazăr” - ediția a XVIII-a:

-CIGL_2017_Rezultate_Finale.pdf 

 

21.02.2017 - Rezultate DELF:

-SB Jun admis 02 2017.pdf 

-SB Adultes admis 02 2017.pdf 

 

14.03.2017 - Repartiția elevilor de clasa a XII-a pe săli pentru simularea probei la alegere E)d) bacalaureat:

 - Fișier Excel pentru identificare rapidă (filtrați după clasă): Repartitie_sali_BAC_PROBA_E)d).xlsx 

 - Fișier pdf martor: Repartitie_sali_BAC_PROBA_E)d).pdf 

Comunicați până joi, 16.03.2017 orice eroare prin e-mail sau la Secretariat!

 

07.03.2017 - Simulări examene

1. Simularea evaluării naționale la clasa a VIII-a

Calendar:

 - Limba și literatura română - 13.03.2017

 - Matematică - 16.03.2017

 Informații importante:

 - Prezența elevilor este obligatorie

 - Elevii se vor prezenta în săli până la ora 08:30

 - Probele încep la ora 09:00 și durează 2 ore

 - Repartizarea elevilor în săli și în bănci se face conform listelor afișate

 - Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris

 - Lucrarea se redactează cu cerneală/pastă de culoare albastră

 - Desenele se realizează cu creion cu mină neagră

 - La proba de matematică se pot utiliza instrumente de desen

 - Este interzisă intrarea în săli cu materiale ajutătoare sau mijloace electronice de comunicare și/sau calcul

 - Frauda/tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen și acordarea notei 1 la proba respectivă

Repartiția elevilor pe săli (ambele probe):

 - Fișier Excel pentru identificare rapidă (filtrați după clasă și litera clasei): Repartitie_sali_EN_VIII_RO_MATE.xlsx 

 - Fișier pdf martor: Repartitie_sali_EN_VIII_RO_MATE.pdf 

Comunicați orice eroare prin e-mail sau la Secretariat!

Succes!

2. Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național

Calendar:

 - Limba și literatura română - clasele a XI-a și a XII-a - 13.03.2017

 - Matematică - clasele a XI-a și a XII-a - 16.03.2017

 - Proba scrisă la alegere a profilului și specializării - numai clasele a XII-a - 17.03.2017

Informații importante:

 - Prezența elevilor este obligatorie

 - Elevii se vor prezenta în săli până la ora 08:30

 - Probele încep la ora 09:00 și durează 3 ore

 - Repartizarea elevilor în săli și în bănci se face conform listelor afișate

 - Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris

 - Lucrarea se redactează cu cerneală/pastă de culoare albastră

 - Desenele se realizează cu creion cu mină neagră

 - La proba de matematică se pot utiliza instrumente de desen

 - Este interzisă intrarea în săli cu materiale ajutătoare sau mijloace electronice de comunicare și/sau calcul

 - Frauda/tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen și acordarea notei 1 la proba respectivă

Repartiția elevilor pe săli și în bănci pentru proba de limba și literatura română și pentru proba de matematică:

 - Fișier Excel pentru identificare rapidă (filtrați după clasă și litera clasei): Repartitie_sali_BAC_RO_MATE.xlsx 

 - Fișier pdf martor: Repartitie_sali_BAC_RO_MATE.pdf 

Comunicați orice eroare prin e-mail sau la Secretariat!

Repartiția pe săli și în bănci pentru proba scrisă la alegere E)d) se afișează în data de 15.03.2017.

Succes!


23.02.2017 - În stenția candidaților DELF:

DELF_A1_Elev_Sibiu_Feb_2017_corectat.pdf

DELF_A2_Elev_Sibiu_Feb_2017.pdf 

DELF_B1_Elev_Sibiu_Feb_2017.pdf

DELF_B2_Elev_Sibiu_Feb_2017.pdf

DELF_B2_TP_Sibiu_Feb_2017.pdf

Succes!


12.01.2017 - În data de 21.01.2017 se desfășoară Concursul Interdisciplinar Mate-Bio-Fizică „Aurel Vlaicu”, organizat în cadrul proietului „Aurel Vlaicu” (CAERI nr. 28; CCSJ nr. 6). Detalii pe pagina proiectului .

 

09.09.2016 - Anul şcolar 2016-2017 începe luni, 12.09.2016. Elevii şi cadrele didactice se vor prezenta la şcoală la ora 08:00.

Repartiţia claselor, diriginților și sălilor: Clase_Diriginti_Sali.pdf 

Programul zilei de luni, 12.09.2016:
  - 08:00 - 09:00 - Aranjarea claselor în curte sub îndrumarea catedrei de educaţie fizică şi sport şi a profesorilor diriginţi
  - 09.00 - 10:00 - Festivitatea de deschidere a anului şcolar
  - 10:00 - 12:00 - Dirigenţie: organizarea claselor, instructaj regulamente şi examene naţionale etc.
  - 12:00 - Încheirea activităţilor - cu excepția elevilor care susțin testul de limba germană
  - 12:00 - 13:00 - Test de limba germană pentru finalizarea clasei a IX-a D (sala 40)
 

Notă: În caz de vreme nefavorabilă (ploaie), elevii rămân în sălile de clasă cu începere de la ora 08.00, sub supravegherea diriginţilor.

-----

La testul de limba germană pentru admiterea în clasa cu studiul intensiv al acestei limbi (clasa a IX-a D) se vor prezenta obligatoriu elevii care au optat la înscriere pentru această specializare (v. lista următoare).

Atenție! Se pot prezenta la test și alți elevi din clasele a IX-a A și a IX-a B care au studiat limba germană în gimnaziu și doresc să studieze această limbă în regim intensiv. Numărul maxim de elevi care vor fi admiși în clasa a IX-a D (științe ale naturii, intensiv germană) este de 30, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la testul de limba germană (media de admitere se va utiliza numai pentru departajare la egalitate de punctaj pe ultimele locuri). Testul se organizează luni, 12.09.2016, ora 12:00, sala 40. Rezultatele se comunică marți, 13.09.2016, ora 08:00.

Test_germana_intensiv.pdf

-----

Documente pentru începutul de an școlar:
01_Program_deschidere.pdf
02_Nota_diriginti_deschidere.pdf
03_Structura_an_scolar.pdf
04_Extras_ROFUIP.pdf

05_Statutul_elevului.pdf

06_Procedura_situatie_urgenta.pdf 

- 07_Atributii_elev_serviciu_scoala.pdf

- 08_Reguli_absente_elevi.pdf

- 09_Evaluari_examene.pdf

-----

Componenţa claselor a V-a:

 - V_A.pdf

-  V_B.pdf

Componenţa claselor a IX-a:

- Ştiinţe ale naturii:
  <> IX_A.pdf     
  <> IX_B.pdf  
  <> IX_D.pdf (intensiv germană)
 Notă: componența claselor a IX-a A, a IX-a B și a IX-a D se definitivează după testul de limba germană.
- Ştiinţe ale naturii bilingv engleză:
  <>  IX_E.pdf  
  <>  IX_F.pdf  
- Matematică informatică intensiv informatică:
  <>  IX_I.pdf  

-----

Actualizarea diferitelor secțiuni ale paginii Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” pentru anul școlar 2016-2017 se va realiza pe parcursul lunilor septembrie-octombrie. Mulțumim pentru înțelegere și vă rugăm reveniți pentru noutăți.

 

 Succes în noul an şcolar!

 

Arhiva mesajelor de pe pagina de noutăţi:

 

- Anul școlar 2015/2016:Arhiva noutati 2015-2016.pdf 

- Anul șolar 2014/2015: Arhiva Noutati 2014-2015.pdf 

- Anul școlar 2013/2014: Arhiva Noutati 2013-2014.pdf 

- Anul școlar 2012/2013: Arhiva noutati 2012-2013.pdf

- Anul şcolar 2011/2012: Arhiva Noutati 2011-2012.pdf

- Anul şcolar 2010/2011: Arhiva Noutati 2010-2011.pdf

- Anul şcolar 2009/2010: Arhiva Noutati 2009-2010.pdf