Apel selecție beneficiari proiect Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121-SCH-000006706

În vederea stabilirii beneficiarilor direcți elevi, profesori însoțitori și profesori participanți la cursuri de formare pentru proiectul Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121-SCH-000006706, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu lansează următoarele apeluri de selecție pentru elevi și cadre didactice din unitatea de învățământ:

  1. Elevi beneficiari direcți (56 de locuri): Elevi_Apel-selectie-beneficiari-directi
  2. Profesori însoțitori (8 locuri): Profesori-insotitori_Apel-selectie-beneficiari-directi
  3. Profesori participanți la cursuri de formare (9 locuri): Profesori-cursuri-formare_Apel-selectie-beneficiari-directi

Elevii și cadrele didactice interesate vor depune dosarele de candidatură la dna prof. Daniela Bunea în formatul și în termenul limită precizat în fiecare apel. Nu se primesc dosare de candidatură după termenul limită precizat în fiecare apel.

Succes!

X