Concurs ocupare post administrator financiar

Rezultate etapa de evaluare a dosarelor: CNGL_Rezultate_evaluare_dosare_concurs_contabil_sef


Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu, cu sediul în sibiu, jud. Sibiu, str. Gheorghe Lazăr nr.1-3, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de ADMINISTRATOR FINANCIAR I S – CONTABIL ȘEF – 1 normă, conform HG nr. 286/2011, modificată şi completată de HG nr. 1027/2014.

Concursul se va desfăşura astfel:

  • Proba scrisă – 13.12.2021, ora 09:00
  • Proba practică – 16.12.2021, ora 9:00
  • Proba interviu – 16.12.2021, ora 11:30
  • 17.12.2021, ora 10:00 – afişarea rezultatelor

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

  • minimum 3 ani vechime în specialitate, domeniul financiar contabil;
  • studii superioare economice;
  • vechimea în domeniu bugetar reprezinta un avantaj;
  • operare PC: Word, Excel, Internet;
  • cunoștințe de operare în programe specifice domeniului financiar-contabil la nivel de instituții publice și internet (navigare și poștă electronică), SICAP, sistemul de raportare FOREXEBUG.

Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu, str. Gheorghe Lazăr nr.1-3, Sibiu (03.12.2021).

Relații suplimentare se obțin la sediul colegiului din Sibiu, str. Gheorghe Lazăr nr.1-3, telefon 0269212896, persoană de contact Damian Anca, secretar șef.

X