Consiliu de Administrație

Componenţa Consiliului de Administraţie și Atribuții

Gabriel Octavian NEGREA

 • Președintele Consiliului de administrație
 • Conform prevederilor legale în vigoare, contractului managerial și fișei postului director

Marius Marcel CHIŞU

 • Reprezentant al cadrelor didactice
 • Conform prevederilor legale în vigoare, contractului managerial și fișei postului director adjunct
 • Responsabil/membru în diferite comisii permanente/temporare
 • Analiza periodică a notării și evidenței absențelor pentru clasele XI-XII

Flavia Ionița DOBOŞI

 • Reprezentant al cadrelor didactice
 • Profesor fizică
 • Şef catedra fizica
 • Responsabil ariile curriculare Matematică și științe ale naturii și Tehnologii
 • Responsabil/membru în diferite comisii permanente/temporare
 • Analiza periodică a ritmicităţii notării şi evidenţei absenţelor pentru clasele IX-X

Daniela Anca SĂCELEAN

 • Reprezentant al cadrelor didactice
 • Profesor limba franceză
 • Conform prevederilor legale în vigoare şi fişei postului coordonator proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
 • Responsabil ariile curriculare Limbă și comunicareOm și societateArte și Educație fizică și sport
 • Responsabil/membru în diferite comisii permanente/temporare
 • Analiza periodică a ritmicităţii notării şi evidenţei absenţelor pentru clasele V-VIII

Claudia TRÂMBIȚAȘ

 • Reprezentantul Primarului Municipiului Sibiu
 • Asigurarea colaborării cu Primăria Municipiului Sibiu în procesul  decizional
 • Șef Birou Buget Direcţia Economică – Primăria Municipiului Sibiu

Tiberiu Cornel DRĂGAN

 • Reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Consilier local
 • Asigurarea colaborării cu Consiliul Local Sibiu în procesul decizional
 • Membru în diferite comisii permanente/temporare

Zeno Karl PINTER

 • Reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Consilier local
 • Asigurarea colaborării cu Consiliul Local Sibiu în procesul decizional
 • Membru în diferite comisii permanente/temporare

Horia Aurelian MIHALESCU

 • Reprezentantul parintilor
 • Preşedinte Consiliul Reprezentativ al Părinţilor
 • Asigurarea colaborării cu părinţii în procesul decizional
 • Membru în diferite comisii permanente/temporare

Alexandru CRĂCIUN

 • Reprezentant al elevilor
 • Asigurarea colaborării cu elevii în procesul decizional
 • Membru în diferite comisii permanente/temporare

Din raţiuni de siguranţă, datele de contact ale membrilor Consiliului de administraţie nu sunt şi nu se fac publice. Pentru probleme adresate Consiliului de administrație sau membrilor acestuia, vă rugăm să folosiţi pagina Contact – precizând la subiect „Pentru Consiliul de administrație”. Vă mulţumim pentru înţelegere!

Planificarea Consiliui de administrație

Consiliul de administraţie se întruneşte, de regulă, o dată în fiecare lună. Tematica şedinţelor lunare ale Consiliului de Administraţie se discută şi se aprobă la începutul fiecărui an şcolar. Faţă de planificarea stabilită la începutul anului şcolar, pot să apară modificări determinate de activitatea unităţii de învăţământ, situaţii speciale, activitatea membrilor etc.

Planificarea activităţii Consiliului de Administraţie în anul şcolar curent: Planificare_CA_2020-2021.pdf

Hotărâri ale Consiliului de administraţie (HCA) în anul școlar curent

X