Consiliu profesoral

Consiliul Profesoral are rol de decizie în domeniul educaţional. Este alcătuit din toţi profesorii care predau în Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” şi se întruneşte conform unei planificări aprobate la începutul anului şcolar.

Preşedintele Consiliului Profesoral este de drept directorul Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr”.

Secretarul Consiliului Profesoral este numit de director, În anul şcolar curent, funcţia de secretar al Consiliului Profesoral este îndeplinită de doamna prof. Corina Chiricheş.

 

Componenţa Consiliului Profesoral

 

În anul şcolar curent, Consiliul Profesoral al Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” are următoarea componenţă (ordine alfabetică pe discipline, conform planurilor-cadru de învăţământ):

Bedreagă M. Ana Maria
Ciobănuc C. M. Marcela
Ciobotă Gh. Corina Ileana
Coroian Anamaria
Federeac P. Alina Rita
Lorinczi V. Maria Daniela
Oțoiu N. Carmen Valentina

Bega V. Alexandra Maria
Brie S. Laura
Bunea A. Daniela
Iohannis I. Carmen Georgeta
Onițiu C. Marinela
Pavelescu C. Corina Codruța
Sima Gh. Diana Adriana
Șerban O. Victoria
Vilaia A. F. Consuela Georgiana

Căzilă G. Delia Loredana
Săcelean A. Daniela Anca

Constantinescu G. Simina Gabriela
Hotăran Doina Maria
Popa V. Melina Daria
Szasz L. Ramona Christine

Brodețchi G. Mircea
Dorca Gh. Doriana Georgeta
Gîrjoabă C. Marius
Isac V. Doru
Mărginean I. Anuța Steliana
Negrea Gh. Cornelia Stela
Pop P. Radu Bujor Alin
Suciu N. Nicolae
Șerb I. Delia Veronica

Băcilă A. Ioan Sorin
Bonea I. Delia Monica
Bunău F. Dorin Florin
Doboși F. Flavia Ionița
Negrea P.O. Gabriel Octavian
Pop I. Iuliana Mioara
Stoia T. Ioan

Crețeanu M. Dana
Dobrescu P. Maria Aurora
Pop O. Simona
Sacarelis D.M.I Daniela Ioana
Vulcu V. Marcelina Cecilia

Mailat Mihaela
Muntean A. Cristina
Săndulescu I. Gabriela
Todoran T. Traian
Ursu L. Antonia

Avram Mihaela
Rotărescu G. Daniela Maria
Tomescu I. Elena Mihaela

Lazăr Gh. Grigore
Marinescu V. Ana

Purcia F. Valeria Ecaterina
Săftescu M. Ramona Daniela
Sideriaș P. Niculina Carmen

Munteanu Gh. Anca Gabriela
Seicean I. Maria Laura

Filip I. Raluca

Miereanu P. Paul Valentin

Fugaru I. Claudia
Gâvan V. Daniela
Mașca S. Daniel

Vonica I. Marioara

Armenciu I. Claudia Carmen
Cojocaru L. Gabriel Marian
Oancea V. Monica Maria
Popescu I. Carmen
Preda G. Georgeta
Staroste I. Ioana Tațiana
Stănculescu L. Adina Mihaela

Planificare Consiliu profesoral

Consiliul Profesoral se întruneşte în următoarele tipuri de şedinţe:

 – şedinţe semestriale pentru analiza şi aprobarea situaţiei la învăţătură şi purtare a elevilor

 – şedinţe semestriale şi anuale de analiză şi evaluare a activităţii unităţii de învăţământ

 – şedinţe tematice pentru dezbaterea unor probleme de interes pentru dezvoltarea unităţii de învăţământ

 – şedinţe de analiză şi evaluare a activităţii personalului care solicită acordarea unor recompense, conform legii

 – şedinţe speciale/excepţionale pentru discutarea unor probleme specifice (informări, situaţii deosebite de disciplină etc.)

 

Planificarea şi ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Profesoral se aprobă anual la propunerea directorului. Faţă de planificarea aprobată, pot să apară modificări pe parcursul anului şcolar, în funcţie de problemele existente la nivelul unităţii.

 

Planificarea activităţii Consiliului Profesoral în anul şcolar curent: Planificare_CP_2020_2021.pdf

 

Dacă doriţi să propuneţi o anumită temă de discutat în cadrul Consiliului Profesoral, vă rugăm folosiţi pagina Contact, precizând la subiect „Pentru CP”. Mulţumim! 

Informatii consiliu profesoral

Problemele discutate în cadrul Consiliului Profesoral

(în ordine invers cronologică)

 

Anul şcolar 2020/2021

01.09.2020 – Ordinea de zi:

  • Prezentarea cadrelor didactice nou angajate
  • Evaluarea activităţii cadrelor didactice pe anul şcolar precedent
  • Verificarea şi finalizarea încadrărilor personalului didactic
  • Conţinut şi termene pentru planificarea activităţilor didactice (planificările calendaristice)
  • Monitorizare şi îndrumare privind activitatea catedrelor şi documentele de catedră
  • Prezentarea situaţiei la examenele naţionale
  • Componenţa şi diriginţii claselor
  • Alegerea reprezentanţilor profesorilor în Consiliul de Administraţie
  • Structura anului şcolar şi calendarul examenelor naţionale

X