Admiterea în clasa a IX-a anul şcolar 2014/2015

  • 01/01/2016
  • Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu

Admiterea în clasa a IX-a

 

Admiterea în clasa a IX-a se organizează conform reglementărilor stabilite de Ministerul Educaţiei Naționale.

Diriginţii claselor a VIII-a şi conducerile unităţilor de învăţământ au obligaţia de a informa elevii şi părinţii acestora privind metodologia şi calendarul admiterii în clasa a IX-a.

 

Detalii privind admiterea în clasa a IX-a în anul şcolar 2014/2015

 

Pentru anul şcolar 2014/2015, admiterea în clasa a IX-a se realizează conform următoarelor reglementări în vigoare:

– Ordinul ministrului educaţiei naționale: Ordin_admitere_2014.pdf

– Calendarul admiterii: Calendar_admitere_2014.pdf

– Nou! Calculul mediei de admitere: Calcul_medie_admitere_2014.pdf

Conform prevederilor ordinului menționat, admiterea în clasa a IX-a pentru anul şcolar 2014/2015 se realizează în baza metodologiilor aprobate pentru anul şcolar 2011/2012, cu modificarea corespunzătoare a calendarului, respectiv a calculului mediei de admitere:

– Metodologia admiterii: Metodologie_admitere.pdf

– Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clase cu regim bilingv: Proba_bilingv.pdf

– Probe de aptitudini pentru admiterea în licee vocaţionale (nu este aplicabil pentru admiterea în CNGL): Proba_aptitudini.pdf

 

Coduri opţiuni pentru clasele oferite de Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” în anul şcolar 2014/2015:

 – Matematică-informatică, intensiv informatică (1 clasă, 28 locuri) – cod opţiune: 100

– Ştiinţe ale naturii, bilingv engleză (2 clase, 56 locuri, necesită promovarea testului de limba engleză) – cod opţiune: 101

– Ştiinţe ale naturii (3 clase, 84 locuri) – cod opţiune: 102

 

Proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză pentru admiterea în clase cu regim bilingv – Centrul de Examen CNGL:

1. Toţi absolvenţii claselor a VIII-a din CNGL sunt înscrişi direct de serviciul Secretariat

2. Perioada şi programul pentru înscriere pentru absolvenţii de clasa a VIII-a din alte unităţi de învăţământ:

– 26.05.2014 – 27.05.2014, intervalul 09.00 – 15.00

3. Înscrierea se face pe baza anexei la fişa de înscriere eliberată de unitatea de învăţământ absolvită

4. Proba de verificare se organizează în data de 28.05.2014.

5. Repartiţia pe săli:

– Proba scrisă: Repartitie_sali_proba_scrisa_engleza.pdf

– Proba orală: Repartitie_sali_proba_orala_engleza.pdf   

Atenție! Pentru proba scrisă candidații vor fi prezenți în săli la ora 11:30. Proba orală începe la ora 14:00. Pentru proba orală, candidații programați cu începere de la ora 15:00 vor fi prezenți în fața sălii cu cel puțin 30 de minute înainte de ora afișată.

6. Pentru detalii privind organizarea şi conţinutul probei (valabil pentru 2014/2015): Proba_bilingv.pdf

7. Rezultatul este valabil pentru înscrierea în clase bilingv engleză de la orice liceu, indiferent de centrul unde a fost susţinută proba

8. Rezultatele se afişează în data de 02.06.2014 la sediul CNGL şi pe pagina de internet

9. Eventualele contestaţii la proba scrisă se depun la Secretariatul CNGL în data de 02.06.2014, în intervalul 10.00-15.00

10. Nu se admit contestaţii la proba orală

11. Rezultatele finale după contestaţii se afişează în data de 03.06.2014 la sediul CNGL şi pe pagina de internet

Succes!

Rezultatele la proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză:

– Înainte de contestații:  Rezultate_test_engleza.pdf

– Finale: Nu au fost înregistrate contestații; rezultatele publicate anterior sunt finale.

Înscrierea elevilor admişi în clasa a IX-a: 

Informare: INFO_Inscriere_IX.pdf  

 – Perioada de înscriere: 17.07.2014 – 25.07.2014

– Program: în zilele lucrătoare, intervalul 09.00 – 14.00

– Loc de desfășurare: sala 29, parter

– Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

<> copie după cartea de identitate

<> copie legalizată după certificatul de naștere

   <> adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea națională din clasa a VIII-a

   <> foaia matricolă pentru clasele V-VIII cu calculul mediei generale

   <> fișa medicală

Elevii admiși în clasa a IX-a la specializarea științe ale naturii (cod 102) vor completa de asemenea și o fișă de exprimare a opțiunilor privind înscrierea în clasa de intensiv germană sau intensiv franceză, respectiv privind disciplina opțională, conform modelului:  Fisa_optiuni_SN.pdf

Admiterea în clasa de intensiv germană/intensiv franceză se decide în urma testului care va avea loc după începerea școlii.

Atenție! Candidații care nu își depun dosarele de înscriere în perioada 17.07.2014 – 25.07.2014, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere. Acești candidați vor fi repartizați de comisia de admitere județeană pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale. (conform art. 53, alin. (3) din OMECTS nr. 4802/31.08.2010)

  

Rezultatle admiterii în clasa a IX-a în anul şcolar 2014/2015

 

1. Toate cele 168 de locuri oferite pentru clasa a IX-a la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” au fost ocupate în prima etapă de repartiţie

2. Mediile de admitere în clasa a IX-a pentru anul şcolar 2014/2015 au fost următoarele:

– matematică informatică intensiv informatică (28 de locuri): 9,97 – 9,32

– ştiinţe ale naturii bilingv engleză (56 de locuri): 9,96 – 9,30

– ştiinţe ale naturii (84 de locuri): 9,94 – 8,98

3. Lista elevilor admiși în clasa a IX-a la CNGL în anul școlar 2014/2015:Admitere_IX_CNGL.pdf

Vă dorim succes la admiterea în clasa a IX-a și vă așteptăm în CNGL! 

EVENT INFO :

  • Start Date:01/01/2016
  • End Date:01/01/2016
  • Location:Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu

FIND THIS EVENT ON :

X