Concurs „Aurel Vlaicu” 2023

  • 01/28/2023 - 10:00am
  • Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Adresa testului online pentru Concursul „Aurel Vlaicu” 2023 este următoarea:

https://forms.gle/EUE3EmepHGmpiSe26

Testul se poate accesa sâmbătă, 28.01.2023, în intervalul orar 9:50 – 11:00Succes!

Sâmbătă, 28.01.2023, va avea loc Concursul Interdisciplinar Mate-Bio-Fizică „Aurel Vlaicu” , ediția a X-a, pentru elevii clasei a VI-a, inclus în Calendarul concursurilor școlare interjudețene.

Atenție! Nu este necesară înscrierea elevilor pentru participarea la concurs. Înscrierea se face automat la completarea chestionarului online care va solicita datele elevului: numele și prenumele, școala, localitatea, județul și o adresă de e-mail validă. NU se recomandă utilizarea unei adrese de e-mail de pe domeniul unității de învățământ/domenii private pentru a evita blocajele la comunicarea rezultatelor. Se recomandă adrese de e-mail de pe domenii publice (gmail, yahoo).

Concursul Interdisciplinar Mate-Bio-Fizică „Aurel Vlaicu” este organizat în colaborare cu Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (https://inginerie.ulbsibiu.ro/).

Scopul concursului este autoevaluarea achizițiilor elevilor într-un context interdisciplinar printr-o probă desfășurată online. Având în vedere condițiile de desfășurare ale ediției, nu se va realiza ierarhizarea elevilor, nu se vor face publice rezultatele elevilor și nu se vor acorda premii și mențiuni. Se vor acorda diplome de participare, ce vor fi transmise inspectoratelor școlare ale județelor care vor avea participanți.

Proba de concurs online constă într-un test cu 15 itemi cu alegere multiplă din matematică, biologie și fizică. Elevii vor marca răspunsurile considerate corecte la fiecare întrebare. Programa de concurs și regulamentul sunt afișate pe site-ul www.isjsb.ro, pagina inspectorului Matematică, secțiunea Proiecte, 2022-2023 și pe site-ul www.cngl.eu, secțiunea Concursuri/Concursul „Aurel Vlaicu” 2023.

Accesul la testul online va fi permis în data de 28.01.2023, în intervalul orar 09:50-11:00. Link-ul de conectare va fi postat pe site-ul www.cngl.eu, secțiunea Noutăți și pe site-ul www.isjsb.ro, secțiunea Acasă.

Rezultatele se vor primi individual de fiecare elev participant, după încheierea probei, pe adresa de e-mail introdusă de participant în formularul care conține testul. Se recomandă atenție la introducerea adresei de e-mail. În situația în care adresa de e-mail nu este introdusă corect, participantul nu va avea acces la rezultatele sale.

Informații suplimentare se pot primi de la profesorii de matematică, biologie, fizică ai clasei în care este înscris elevul sau de la organizatori – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, e-mail cnglazar@gmail.com (precizați la subiect – Pentru Concursul Aurel Vlaicu).

Regulamentul Concursului Interdisciplinar Mate-Bio-Fizică „Aurel Vlaicu”: Regulament_CIMBFAV_2023

Programa Concursului Interdisciplinar Mate-Bio-Fizică „Aurel Vlaicu”: Programa_CIMBFAV_2023

Modele de subiecte (din 2021 online):

EVENT INFO :

X