Concursul interjudetean de matematica “Gheorghe Lazar” Arhiva subiecte si rezultate 2009-2017

  • 03/27/2009 - 9:30am
  • Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu

 

Subiecte și rezultate 2017

– Subiecte:

  – 2017: CIGL_2017_Subiecte.zip 

– Rezultate:

   – 2017: Rezultate finale: CIGL_2017_Rezultate_finale.pdf 

Subiecte și rezultate 2016

– Subiecte:

  – 2016: CIGL_2016_Subiecte.zip 

– Rezultate:

   – 2016: Rezultate pe clase:

 CIGL_2016_CL_VII.pdf

 CIGL_2016_CL_VIII.pdf

 CIGL_2016_CL_IX.pdf

 CIGL_2016_CL_X.pdf

 CIGL_2016_CL_XI.pdf

 CIGL_2016_CL_XII.pdf

Subiecte și rezultate 2015

– Subiecte:

  – 2015: CIGL_2015_Subiecte.zip 

– Rezultate:

   – 2015: Rezultate pe clase:

 CIGL_2015_CL_VII.pdf

 CIGL_2015_CL_VIII.pdf

 CIGL_2015_CL_IX.pdf

 CIGL_2015_CL_X.pdf

 CIGL_2015_CL_XI.pdf

 CIGL_2015_CL_XII.pdf

Subiecte și rezultate 2014

– Subiecte:

  – 2014: CIGL_2014_Subiecte.zip 

– Rezultate:

   – 2014: Rezultate pe clase:

 CIGL_2014_CL_VII.pdf

 CIGL_2014_CL_VIII.pdf

 CIGL_2014_CL_IX.pdf

 CIGL_2014_CL_X.pdf

 CIGL_2014_CL_XI.pdf

 CIGL_2014_CL_XII.pdf

     

Subiecte și rezultate 2013

– Subiecte:

  – 2013: CIGL_2013_Subiecte.zip 

– Rezultate:

   – 2013: Rezultate finale: CIGL_2013_Rezultate_finale.pdf 

Subiecte și rezultate 2012

– Subiecte:

  – 2012: CIGL_2012_Subiecte.zip 

– Rezultate:

   – 2012: Rezultate finale: CIGL_2012_Rezultate_finale.pdf 

Subiecte și rezultate 2011

– Subiecte:

  – 2011: CIGL_2011_Subiecte.zip 

– Rezultate:

   – 2011: Rezultate finale: CIGL_2011_Rezultate_finale.pdf 

Subiecte și rezultate 2010

– Subiecte:

  – 2010: CIGL_2010_Subiecte.zip 

– Rezultate:

   – 2010: Rezultate finale: CIGL_2010_Rezultate_finale.pdf 

 

Subiecte și rezultate 2009

– Subiecte:

  – 2009: CIGL_2009_Subiecte.zip 

– Rezultate:

   – 2009: Rezultate finale: CIGL_2009_Rezultate_finale.pdf 

 

EVENT INFO :

  • Start Date:03/27/2009
  • Start Time:9:30am
  • End Date:03/26/2017
  • End Time:12:00
  • Location:Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu

FIND THIS EVENT ON :

X