Evaluare Națională clasa a VIII-a 2021-2022

 • 06/14/2022 - 9:00am
 • Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Informații privind rezultatele și eventualele contestații:

 1. Eventualele contestații se depun la Secretariatul CNGL în 23.06.2022 (16:00-19:00) și în 24.06.2022 (08:00-12:00)
 2. Conform art. 11, alin. (1) din OME 5149/2021 „nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială prin creștere sau descreștere”
 3. Cererea pentru contestație se completează la Secretariatul CNGL și trebuie semnată și de părintele/reprezentantul legal al candidatului minor
 4. În situații excepționale în care candidatul și părintele/reprezentantul legal nu se pot prezenta pentru înregistrarea cererii, aceasta se poate trimite și prin e-mail semnată și scanată/fotocopiată la adresa contestatii.EN8.CNGL.2022@gmail.com
 5. Model cerere contestații: Model_cerere_contest_EN8_2022 (format docx); Model_cerere_contest_EN8_2022 (format pdf)
 6. Rezultatele finale, după contestații, se afișează în 30.06.2022 în formă anonimizată
 7. Atenție! În situația în care un candidat a pierdut codul, acesta se poate recupera personal cu document de identitate de la Secretariatul CNGL. NU se comunică telefonic sau prin e-mail!

Legislație

 1. Ordin (include calendarul): ORDIN nr. 5.149 din 30 august 2021
 2. Metodologie (în vigoare): ORDIN nr. 4.801 din 31 august 2010

Prevederi metodologice organizare și desfășurare corectă EN_VIII: Prevederi metodologice acces sali

Program:

 • Elevii se vor prezenta în sălile de examen până la ora 08:30. Fiecare probă scrisă începe la ora 09:00 și are o durată de 2 ore (3-4 ore pentru condiții adaptate).
 • Elevii care nu sunt în săli în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba respectivă a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a.

Repartiția candidaților pe săli: (se va afișa în data de 10.06.2022, conform prevederilor legale în vigoare)

Instrucțiuni:

 • Sălile de examen sunt la etajul I în Corpul A. Accesul la săli se face prin holul și pe scările principale. Este strict interzis accesul la etajul II, Corp A (examen de BAC).
 • Obiectele personale interzise în sălile de examen se depun la sala de bagaje în intervalul 08:00‑08:30. Sala de bagaje: sala 47, etaj I, Corp A.
 • Elevii se distribuie în bănci de profesorii asistenți, conform listelor afișate.
 • Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate/certificatul de naștere și instrumente de scris.
 • Lucrările se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră. Pentru executarea schemelor și a desenelor se poate folosi și creion cu mină neagră. Se pot utiliza instrumente de desen la Matematică. Este interzisă folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc numai colile distribuite de profesorii asistenți.

Atenționări:

 • Holurile și sălile sunt supravegheate audio-video.
 • Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen și acordarea notei 1 (unu) la proba respectivă.

Succes!

EVENT INFO :

 • Start Date:06/14/2022
 • Start Time:9:00am
 • End Date:06/30/2022
 • Location:Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu
X