Evaluare nationala Matematica

  • 06/21/2017 - 8:30am
  • Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu

Fiecare probă are o durată de 120 minute şi toate probele se susţin în unitatea de învăţământ în care este înmatriculat elevul. Subiectele pentru Evaluarea Naţională se elaborează în cadrul Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, după modelul evaluărilor internaţionale standardizate (de exemplu OECD-PISA sau TIMSS).

Metodologie, calendar, programe

Consultați documentele publicate pe pagina dedicată a Inspectoratului Școlar Județean Sibiu: EN_VIII 

Informații privind organizarea și desfășurarea probelor scrise (citiți cu atenție!):

– Calendar_program_instructiuni_atentionari.pdf (candidații care nu au carte de identitate se vor prezenta cu o copie după certificatul de naștere sau carnetul de elev vizat la zi)

– Prevederi_metodologice.pdf

Repartiția pe săli pentru proba scrisă la Matematică – 21.06.2017:

–  Repartitie_sali_Matematica_21.06.2017.pdf 

– Sala pentru depozitarea obiectelor personale: sala 61

Date de contact pentru sesizarea oricăror nereguli în organizarea și desfășurarea Evaluării naționale:

– tel_verde_pentru_evaluare_nationala_2017.pdf

În atenţia candidaţilor:

– Candidaţii se vor prezenta la ora 08.30. Probele încep la ora 09.00 şi durează 120 minute

– Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/copie după certificatul de naștere/carnetul de elev şi instrumente de scris:

<> pix/stilou cu pastă/cerneală albastră pentru redactarea lucrării

<> creion cu mină neagră pentru realizarea desenelor la proba de matematică

– Candidaţii pot să aibă şi să utilizeze instrumente de desen pentru proba de matematică.

– Este interzis candidaţilor să pătrundă în sălile de examen cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau comunicare

– Candidaţii sunt informaţi că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din sala de examen şi acordarea notei 1 (unu)

– Sălile de examen sunt supravegheate audio-video

Rezultate înainte de contestații: Rezultate_EN_VIII_2017.pdf 

Eventualele contestații se depun astăzi, 26.06.2017, în intervalul 16:00-20:00 la Secretariatul CNGL

Rezultate contestații: Rezultate_Contestatii_EN_VIII_2017.pdf 

 

Vă rugăm comunicați imediat pe mail (pagina Contact) sau direct la Secretariat orice eroare sesizată!

SUCCES!

EVENT INFO :

  • Start Date:06/21/2017
  • Start Time:8:30am
  • End Date:06/21/2017
  • End Time:11:00
  • Number of Participants:200
  • Location:Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu

FIND THIS EVENT ON :

X