Proba de evaluare a competenţelor digitale

 • 02/16/2018 - 12:30pm
 • Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu

Rezultate la proba D: BAC_D_2018_REZULTATE.pdf 

Metodologia, calendarul şi programele pentru examenul național de bacalaureat

Pagina dedicată ISJ Sibiu: Bacalaureat.

Informaţii privind organizarea examenului de bacalaureat în CNGL – sesiunea curentă

Informațiile următoare vor fi actualizate la datele corespunzătoare din calendar

SUCCES!

Atenționare pentru toate probele:

 Vă rugăm comunicați imediat pe mail (pagina Contact) sau direct la Secretariat orice eroare sesizată!

D. Proba de evaluare a competenţelor digitale:

Data: 16, 19-20.02.2018

– Locul de desfăşurare: Laboratorul 3 (corp A) și Laboratorul 4 (corp B)

– Planificarea candidaţilor pe zile şi laboratoare:

–  BAC_D_2018_XII_A.pdf

–  BAC_D_2018_XII_B.pdf

–  BAC_D_2018_XII_D.pdf

–  BAC_D_2018_XII_E.pdf

–  BAC_D_2018_XII_F.pdf

–  BAC_D_2018_XII_I.pdf

În atenția candidaților:

– L3 = Laborator 3 (Win7; Office2010), Corp A; L4 = Laborator 4 (Win10; Office2010), Corp B

 Candidații vor fi prezenți în fața laboratorului la ora 12:30

– Proba de examen începe la ora 13:00 şi se încheie la ora 14:30

– Repartizarea candidaţilor la calculatoare se face de către profesorii asistenţi

– Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și pix/stilou cu pastă/cerneală albastră

– Este interzis candidaților pătrunderea în sălile de examen cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare

– Candidații sunt informați că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen

– Sălile de examen sunt supravegheate audio-video

Examenul național de bacalaureat are următoarea structură:

 1. A)probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
 2. B)probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
 3. C)probă de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal;
 4. D) probă de evaluare a competenţelor digitale;
 5. E)probe scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal, după cum urmează:
 6. a)Probă scrisă la limba şi literatura română – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările;
 7. b)Probă scrisă la limba şi literatura maternă – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
 8. c)O probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, după cum urmează:

(i)           matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică şi pentru profilul militar şi profilul pedagogic – specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională;

(ii)         istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celor menţionate la punctul c) (i);

 1. d)O probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe:

(i)             fizică, chimie, biologie sau informatică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul militar din filiera vocaţională;

(ii)             geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie – pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celui menţionat la punctul d) (i).

 

EVENT INFO :

 • Start Date:02/16/2018
 • Start Time:12:30pm
 • End Date:02/20/2018
 • End Time:14:30
 • Location:Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu

FIND THIS EVENT ON :

X