Proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

 • 02/21/2018 - 11:30am
 • Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu

Rezultate la proba C:  BAC_C_2018_REZULTATE.pdf

Metodologia, calendarul şi programele pentru examenul național de bacalaureat

Pagina dedicată ISJ Sibiu: Bacalaureat.

Informaţii privind organizarea examenului de bacalaureat în CNGL – sesiunea curentă

Informațiile următoare vor fi actualizate la datele corespunzătoare din calendar

SUCCES!

Atenționare pentru toate probele:

 Vă rugăm comunicați imediat pe mail (pagina Contact) sau direct la Secretariat orice eroare sesizată!

C. Proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

– Proba de înțelegere a unui text audiat (ITA), urmată de proba scrisă se desfășoară în 21.02.2018

– Pentru proba de înțelegere a unui text audiat candidații se vor prezenta la ora 11:30 în fața sălilor

– Proba de înțelegere a unui text audiat se desfășoară în intervalul 12:00-12:20

– Pentru proba scrisă candidații se vor prezenta în aceleași săli la ora 12:45

– Proba scrisă se desfășoară în intervalul 13:00-15:00

– Proba orală se desfășoară în data de 22.02.2018

– Pentru proba orală la limba engleză, elevii din clasele A, B, D și I care sunt programați după ora 10:00 se vor prezenta cu cel puțin 40 de minute înainte de ora progamată

În atenția candidaților:

– Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și pix/stilou cu pastă/cerneală albastră.

– Înainte de prezentarea la sălile de examen, candidații predau la sala de bagaje toate obiectele interzise în sala de examen (haine, ghiozdane, genți, materiale ajutătoare, mijloace electronice de comunicare etc.

Sală de bagaje: sala 4, parter, corp B.

– Candidații sunt informați că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen.

– Sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

NU SE ADMIT ÎNTÂRZIERI. CANDIDAȚII CARE NU RESPECTĂ ORELE ANUNȚATE PIERD DREPTUL DE A MAI SUSȚINE EXAMENUL DE BACALAUREAT ÎN SESIUNEA IUNIE-IULIE 2018

Repartiția pe săli pentru proba de înțelegere a unui text audiat (ITA) și proba scrisă – 21.02.2018:

  –  BAC_C_2018_ITA_SCRIS_21.02.2018.pdf

Repartiția pe săli pentru proba orală – 22.02.2018:

  – BAC_C_2018_ORAL_22.02.2018_actualizat.pdf (actualizare 20.02.2018!)

Vă rugăm comunicați imediat pe mail (pagina Contact) sau direct la Secretariat orice eroare sesizată!

Examenul național de bacalaureat are următoarea structură:

 1. A)probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
 2. B)probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
 3. C)probă de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal;
 4. D) probă de evaluare a competenţelor digitale;
 5. E)probe scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal, după cum urmează:
 6. a)Probă scrisă la limba şi literatura română – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările;
 7. b)Probă scrisă la limba şi literatura maternă – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
 8. c)O probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, după cum urmează:

(i)           matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică şi pentru profilul militar şi profilul pedagogic – specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională;

(ii)         istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celor menţionate la punctul c) (i);

 1. d)O probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe:

(i)             fizică, chimie, biologie sau informatică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul militar din filiera vocaţională;

(ii)             geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie – pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celui menţionat la punctul d) (i).

EVENT INFO :

 • Start Date:02/21/2018
 • Start Time:11:30am
 • End Date:02/22/2018
 • End Time:17:00
 • Location:Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu

FIND THIS EVENT ON :

X