Proba limba engleză admitere bilingv 2023-2024

 • 05/17/2023 - 9:00am
 • Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză pentru admiterea în clasa a IX-a bilingv engleză în anul școlar 2023-2024

Rezultate înainte de contestații: CNGL_Rezultate_test_bilingv_ini

Se admit contestații numai la proba scrisă. Eventualele contestații se depun luni, 22.05.2023, în intervalul 12:00-15:00 la Secretariatul CNGL. Atenție! Cererea de reevaluare (contestația) trebuie semnată și de părinte/reprezentant legal, având în vedere că sunt candidați minori. În situația excepțională în care nu vă puteți încadra în orarul anunțat pentru înregistrarea cererii, vă rugăm să luați legătura telefonic cu Secretariatul CNGL.

Instrucțiuni:

 • Nu este permisă intrarea în săli la proba scrisă/orală cu obiecte/materiale interzise în sălile de examen (citiți prevederile metodologice afișate pe ușile sălilor de examen și publicate aici: Prevederi metodologice).
 • Obiectele interzise în sălile de examen se predau și se ridică sub semnătură:
  • Candidații repartizați în sălile de la etajul I: Laborator Fizică, etajul I
  • Candidații repartizați în sălile de la etajul II: Laborator Biologie, etajul II
 • Elevii găsiți în sălile de examen cu obiecte interzise vor fi eliminați din examen.
 • Frauda/tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen și acordarea notei 1 la proba respectivă.

Calendar:

 • Proba scrisă – miercuri, 17.05.2023:
  • Elevii se vor prezenta la CNGL la ora 09:00 și în sălile de examen până la 09:30.
  • Proba începe la ora 10:00 și are durata de 1 oră.
  • Repartizarea elevilor în bănci se face conform listelor afișate.
  • Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate/carnetul de elev vizat la zi.
  • Lucrarea se redactează cu pastă/cerneală albastră.
 • Proba orală – miercuri, 17.05.2023:
  • Se desfășoară începând cu ora 12:00, conform planificării afișate.
  • Cu excepția primei grupe, elevii se vor prezenta cu cel puțin 45 de minute/1 oră înainte de ora precizată în planificare.
 • Rezultate înainte de contestații: 22.05.2023
 • Depunere contestații (numai pentru proba scrisă): Secretariat CNGL, 22.05.2023, 12:00-15:00
 • Rezultate finale: 26.05.2023

Atenție! Toate rezultatele se vor publica în formă anonimizată, utilizând CODUL atribuit fiecărui elev la înscriere.

Succes!

EVENT INFO :

 • Start Date:05/17/2023
 • Start Time:9:00am
 • End Date:05/26/2023
 • End Time:14:00
 • Location:Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu
X