RITM – Repere Inter- și Transdisciplinare Moderne

Pe scurt despre proiect 

  

Tip de proiect: Proiect Erasmus+ aprobat cu nr. 2014-1-RO01-KA101-000078

Perioada desfăşurării: 2014-2015 (1 an şcolar)

Finanţare europeană: 25.710 EUR

Parteneri externi:

–          – ETI Executive Training Institute, Malta

–          – Europass – Language School, Italia

–          – EOC European Office of Cyprus Network of Universities and Organizations, Cipru

–          – Hands-on Science Network, Portugalia

–          – In Dialogue, Danemarca

–          – CREF Centro de Recursos Educativos e Formacao, Portugalia

–          – IFEL Institut fur europaische Lehrerfortbildung, Germania

 

Obiectivele proiectului:

Obiectivul 1: Formarea continuă și perfecționarea personalului didactic în scopul promovării metodelor didactice moderne, interactive, centrate pe elev, bazate pe interdisciplinaritate.

Obiective specifice:

– participarea a cel puțin 15% din personalul didactic la programele și activitățile de formare continuă europene, conforme cu nevoile de formare identificate;

– realizarea la nivelul a cel puțin 50% dintre catedrele din școală a cel puțin 1 activitate metodică și cel puțin 1 lecție deschisă vizând utilizarea la clasă a metodelor moderne, interactive, centrate pe elev, bazate pe interdisciplinaritate.

Indicatori de realizare: Certificatele de Mobilitate Europass, procese verbale pentru activitățile metodice și lecțiile deschise.

 

Obiectivul 2: Formarea cadrelor didactice pentru educație pentru cetățenie europeană și interculturalitate.

Obiective specifice:

– participarea a cel puțin 10% din personalul didactic la programele si activitățile de formare pentru educație pentru cetățenie europeană și interculturalitate în Europa;

– organizarea a cel puțin 1 activitate vizând educația pentru cetățenie europeană și interculturalitate cu participarea a cel puțin 10 elevi și 2 cadre didactice.

Indicatori de realizare: Certificatele de Mobilitate Europass, procesele verbale pentru activități.

 

Obiectivul 3: Realizarea de proiecte de cooperare europeană pentru susținerea educației pentru cetățenie europeană și exersarea la elevi a competențelor lingvistice și tehnice/digitale.

Obiective specifice:

– identificarea partenerilor și elaborarea candidaturii colegiului pentru obținerea de finanțare pentru cel puțin 1 proiect Erasmus+ Acțiunea-cheie 2;

– organizarea a cel putin 2 activități eTwinning vizând exersarea competențelor lingvistice și tehnice/digitale cu participarea a cel puțin 30 elevi și 2 cadre didactice.

Indicatori de realizare: candidatura/candidaturi depusă/e la Agenția Națională a coordonatorului la termen, Certificatul/Certificatele eTwinning.

 

Grup-ţintă / beneficiari direcți: 13 cadre didactice din Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

 

Echipa de proiect:

  1. Prof. Bunea Daniela – coordonator de proiect, responsabil pregătire lingvistică și interculturală
  2. Ec. Săcelean Maria – responsabil financiar
  3. Prof. Dr. Gabriel Octavian Negrea, Director  – responsabil activități de informare și promovare a proiectului
  4. Prof. Filip Raluca – responsabil organizare evenimente
  5. Prof. Vilaia Consuela Georgiana – responsabil diseminare și exploatare a rezultatelor proiectului

 

Detalii despre proiect 

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020. Acest program a fost conceput cu scopul de a sprijini eforturile țărilor participante de a utiliza în mod eficient capitalul uman și social al Europei, confirmând în același timp principiul învățării pe tot parcursul vieții prin corelarea sprijinului acordat învățării formale, non-formale și informale în domeniile educației, formării și tineretului.

Acțiunea-cheie 1 a programului Erasmus+ oferă, printre altele, oportunități de învățare și/sau experiență profesională în altă țară pentru cadrele didactice din instituțiile de învățământ preuniversitare.

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu a propus spre finanțare, în martie 2014, proiectul RITM – Repere Inter- și Transdisciplinare Moderne și a obținut în iulie 2014 fonduri nerambursabile pentru sprijinirea dezvoltării profesionale a 13 cadre didactice din colegiu sub forma participării acestora la 10 cursuri structurate în străinătate în anul școlar 2014-2015.

 

Cursurile de formare sunt:

Monitoring and Evaluation of Programmes and Projects
Project Management for Cross-Cultural Exchange Projects in Europe
Social Media in the Classroom
Intercultural and Communication Skills
LE-MATH – Learning Mathematics Through New Communication Factors
Spice Up Your Teaching Ideas – Methodology in Practice Today
Methodology Revisited, Revitalised and Re-energised
ICT as a Tool for Intercultural and Media Education
School Robotics
Empowerment in ICT Skills – Making Use of Technology Tools

 

Profesorii din Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu participanți la activitățile de formare au fost selectați de către o comisie numită prin decizie internă. Selecția s-a realizat în mod obiectiv și democratic, pe baza unor criterii clare și coerente: cunoașterea limbii în care se va ține cursul; nevoile de formare ale cadrul didactic; nevoia concretă identificată de șeful de catedră; motivația personală pentru urmarea cursului; planul posibil de integrare în activitatea de zi cu zi a competențelor profesionale ce urmează a fi formate/dezvoltate.

 

În urma procesului de selecție internă, cei 13 profesori din Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu care au participat în anul școlar 2014-2015 la proiectul RITM în calitate de beneficiari direcți sunt: Marius Chișu, director adjunct, profesor de fizică; Daniela Bunea, Corina Pavelescu, Maria Elena Suciu, Steluța Ștefănescu și Consuela Vilaia, profesori de limba engleză; Ramona Szasz, profesor de limba germană; Stela Negrea și Steliana Mărginean, profesori de matematică; Ana Marinescu, profesor de geografie; Raluca Filip, profesor de educație plastică; Carmen Popescu și Monica Oancea, profesori de informatică.

 

VALOR este baza de date pentru proiectele Erasmus+, iar scopul acesteia este de a îmbunătăţi vizibilitatea şi accesul la rezultatele din cadrul programului. În calitate de beneficiar al proiectului RITM, colegiul nostru contribuie la efortul comun european de introducere a rezultatelor în baza de date VALOR.

Pentru detalii accesaţi http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/f6219aeb-1a2c-4ac5-97cf-eb7f15e4efa3.

 

 

Mai multe informaţii despre proiect găsiţi pe site-ul proiectului: http://proiectulritm.weebly.com/.

EVENT INFO :

X