Simulare probe scrise BAC 2022

 • 03/28/2022 - 8:00am
 • Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Repartiție săli:

Prevederi metodologice: Prevederi metodologice acces sali

Calendar:

Data Proba scrisă
Luni, 28 martie 2022 Proba E).a). – probă scrisă – Limba și literatura română
Marți, 29 martie 2022 Proba E).c). – probă scrisă – Matematică
Miercuri, 30 martie 2022 Proba E).d). – probă scrisă – disciplina la alegere

Program:

 • Elevii se vor prezenta în sălile de examen până la ora 08:30. Fiecare probă scrisă începe la ora 09:00 și are o durată de 3 ore.
 • Elevii care nu sunt în săli în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba respectivă a simulării examenului național de bacalaureat.

Instrucțiuni:

 • Obiectele personale interzise în sălile de examen se depun la sălile de bagaje în intervalul 08:00‑08:30. Săli de bagaje:
  1. Elevii repartizați în sălile de la etajul I: Laboratorul de fizică
  2. Elevii repartizați în sălile de la etajul II: Laboratorul de biologie
 • Elevii se distribuie în bănci de profesorii asistenți, conform listelor afișate.
 • Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate/certificatul de naștere și instrumente de scris.
 • Lucrările se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră, iar schemele și desenele se realizează cu creion cu mină neagră. Se pot utiliza instrumente de desen la probele E).c)-d).

Atenționări:

 • Holurile și sălile de examen sunt supravegheate audio-video.
 • Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen și acordarea notei 1 (unu) la proba respectivă.
 • Notele obținute la simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat se trec în catalog numai la cererea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui.

Succes!

EVENT INFO :

 • Start Date:03/28/2022
 • Start Time:8:00am
 • End Date:03/30/2022
 • End Time:13:00
 • Number of Participants:171
 • Location:Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu
X