Managementul educaţional practicat în Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” vizează:

  • Democraţie si responsabilitate – prin implicarea profesorilor, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale în procesul decizional
  • Delegare şi motivare – prin formarea de comisii, echipe şi grupuri de lucru cu responsabilităţi pe domenii de activitate
  • Transparenţă – prin informarea tuturor celor interesaţi asupra deciziilor luate, corect, complet şi la timp

Management

Documente

Colegiul National Gheorghe Lazar isi propune transparenţă – prin informarea tuturor celor interesaţi asupra deciziilor luate, corect, complet şi la timp

Consiliul de administratie

Consiliul de adminitraţie are rol de decizie în domeniul administrativ şi asigură participarea la actul decizional a reprezentanţilor cadrelor didactice, comunităţii locale și părinților.

Consiliul profesoral

Consiliul Profesoral are rol de decizie în domeniul educaţional. Este alcătuit din toţi profesorii care predau în Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” şi se întruneşte conform unei planificări aprobate la începutul anului şcolar.

34
CLASE
998
ELEVI
70
CADRE DIDACTICE
5
SPECIALIZARI
X