Admitere clasa a V-a 2021-2022

Actualizare admitere clasa a V-a 2021-2022

Rezultate finale: Rezultate_finale_adm_V_2021_2022

Informații privind rezultatele:

 1. „admis” – elev care va fi înscris în anul școlar 2021-2022 în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze de la CNGL, în condițiile în care se prezintă la CNGL în ziua începerii cursurilor anului școlar 2021-2022.
 2. „rezervă” – elev care poate fi înscris în anul școlar 2021-2022 în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze de la CNGL dacă vreunul dintre elevii declarați „admis”:
  1. nu se prezintă în ziua începerii cursurilor anului școlar 2021-2022;
  2. părintele său informează în scris CNGL că renunță la locul obținut.
 3. „respins” – elev care nu va fi înscris în anul școlar 2021-2022 în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze de la CNGL, indiferent dacă elevii declarați „admis”/„rezervă” se prezintă sau nu în condițiile precizate.

În condițiile anterioare, eventuala înscriere a elevilor declarați „rezervă” în anul școlar 2021-2022 în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze de la CNGL se va face în ordinea descrescătoare a punctajului total final la Testul de departajare din Limba și literatura română și Matematică, ținând cont, după caz, de criteriile de departajare precizate, până la completarea locurilor aprobate prin planul de școlarizare.

Rezultatele examinării elevilor pentru înscrierea în anul școlar 2021-2022 în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze de la CNGL sunt valabile pe durata anului școlar 2021-2022. În anul școlar 2021-2022, CA CNGL poate aproba transferuri la CNGL în clasa a V-a numai pentru elevii care au fost declarați „rezervă” în urma examinării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind transferul elevilor. După trecerea acestei perioade, CA CNGL poate aproba, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, și transferul altor elevi, indiferent dacă aceștia au participat sau nu la examinarea elevilor pentru înscrierea în anul școlar 2021-2022 în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze de la CNGL.

_____________________

Rezultate test Română-Matematică înainte de contestații: Rezultate_inainte_de_contestatii_RO_MATE_V_2021_2022

Informații privind eventualele contestații:

 1. Eventualele contestații la probele scrise la Română / Matematică se depun la Secretariat în data de 07.07.2021, intervalul orar 10:30-12:30.
 2. Pentru eventualele contestații se utilizează cerere tipizată disponibilă la Secretariat sau aici: Cerere_contest_RO_MATE_V_2021_2022
 3. După caz, se completează cereri separate pentru fiecare disciplină (Română sau Matematică).
 4. După caz, la reevaluare se poate obține punctaj mai mare sau mai mic față de cel inițial, astfel:
  • Pentru lucrările scrise evaluate inițial cu un punctaj mai mare sau egal cu 95 de puncte, punctajul de la reevaluare devine punctaj final, indiferent de diferența între punctajul de la evaluarea inițială și cel de la reevaluare.
  • Pentru lucrările scrise evaluate inițial cu un punctaj mai mic de 95 de puncte, punctajul de la reevaluare devine punctaj final numai dacă diferă cu cel puțin 5 puncte de punctajul inițial. În caz contrar, contestația se respinge și se păstrează punctajul acordat la evaluarea inițială.

Subiect și barem proba scrisă la Matematică 06.07.2021: Subiect_barem_matematica_adm_V_2021

Subiect și barem proba scrisă la Limba și literatura română 06.07.2021: Subiect_barem_romana_adm_V_2021

Nu au fost înregistrate contestații la testul la Limba engleză. Rezultatele publicate înainte de contestații devin definitive. Toți elevii declarați „promovat” se vor prezenta marți, 06.07.2021 la testul de Română-Matematică. Rămân valabile repartițiile pe săli și instrucțiunile comunicate anterior.  Succes!

Rezultate proba scrisă la Limba engleză înainte de contestații: Rezultate_inainte_de_contestatii_EN_V_2021_2022

Atenție! În eventualitatea pierderii codului alocat la depunerea cererii de înscriere, acesta se poate recupera de părinte la Secretariat, după legitimare. NU se comunică telefonic! Mulțumim pentru înțelegere.

Informații privind eventualele contestații:

 1. Eventualele contestații se depun la Secretariat în data de 02.07.2021, intervalul orar 09:30-11:30.
 2. Pentru eventualele contestații se utilizează cerere tipizată disponibilă la Secretariat sau aici: Cerere_contest_EN_V_2021_2022
 3. După caz, la reevaluare se poate obține punctaj mai mare sau mai mic față de cel inițial.
 4. Punctajul obținut la reevaluare este definitiv, indiferent de diferența față de punctajul inițial.

Subiect și barem proba scrisă la Limba engleză 01.07.2021: Subiect_barem_engleza_adm_V_2021

Repartiția elevilor pe săli pentru proba scrisă la Limba engleză (01.07.2021) și proba scrisă la Română – Matematică (06.07.2021)Repartitie_sali_adm_cls_V_2021_2022

Instrucțiuni:

 1. Elevii și părinții vor respecta regulile și instrucțiunile privind prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 cuprinse în documentul următor: Reguli_Instructiuni_Prevenire_COVID
 2. Sălile se află în corpul A de clădire (corpul principal de clădire). Intrările (A.2/A.3) sunt marcate cu afișe. Pozițiile intrărilor sunt precizate în documentul următor: Pozitie_intrari_Corp_A
 3. Elevii se vor prezenta la ora 08:00 însoțiți de un părinte/persoană adultă.
 4. Elevii se vor prezenta până la ora 08:30 în sălile de examen. În fiecare zi de examen probele încep la ora 09:00 și au o durată de 50 de minute. La testul de Română – Matematică se acordă o pauză de 10-20 de minute între probe. Elevii nu părăsesc clădirea în timpul pauzei.
 5. Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev/copie după certificatul de naștere și instrumente de scris.
 6. Lucrările se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră, iar desenele se realizează cu creion cu mină neagră.
 7. La proba scrisă la Matematică se pot utiliza instrumente de desen.
 8. Elevii care nu sunt în sălile de examen în momentul deschiderii plicului cu subiecte sunt eliminați din examen.
 9. Este interzisă intrarea în sălile de examen cu materiale ajutătoare, mijloace electronice de comunicare/calcul, genți, ghiozdane etc.; elevii care sunt găsiți în sălile de examen cu obiecte/materiale interzise sunt eliminați din examen. Obiectele/materialele interzise în sălile de examen sunt lăsate de elevi părinților/persoanelor care i-au însoțit. Citiți cu atenție și respectați următoarele prevederi: Prevederi_org_desf_corecta_probe
 10. Elevii care nu se prezintă la una dintre probe nu mai au dreptul să se prezinte la probele următoare și sunt eliminați din examen.
 11. Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen; sălile sunt supravegheate audio-video.
 12. Este interzis accesul părinților în clădiri.

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal: Nota_informare_GDPR

_____________________

În termenul prevăzut în calendarul admiterii în clasa a V-a 2021-2022 s-au înscris 113 candidați. Vă rugăm verificați lista anexată și comunicați de urgență la Secretariat orice problemă: Lista_control_inscriere_cls_V_CNGL_2021_2022.pdf

 Având în vedere că numărul de cereri de înscriere depășește numărul de locuri oferite, se organizează examinarea elevilor în vederea înscrierii în clasa a V-a la CNGL în anul școlar 2021-2022, conform calendarului și informațiilor anunțate (01.07.2021 Limba engleză, 06.07.2021 Română – Matematică). Succes!

_____________________

 1. Numărul de locuri și clase oferite pentru anul școlar 2021-2022: 52 de locuri în două clase a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze
 2. Condiții:
  1. Se poate înscrie orice absolvent de clasa a IV-a 2020-2021 pe baza cererii părintelui (urmează model de cerere și detalii privind transmiterea cererii).
  2. În situația în care numărul de cereri de înscriere depășește numărul de locuri oferitese organizează:
   1. Test eliminatoriu la Limba engleză– numai probă scrisă (punctaj maxim 100). Rezultatul se exprimă prin „promovat/nepromovat”. Punctajul minim pentru promovare este de 50 de puncte din 100.
   2. Dacă numărul de elevi care promovează Testul eliminatoriu la Limba engleză este în continuare mai mare decât numărul de locuri oferite, se organizează Test de departajare din Limba și literatura română și din Matematică– probă scrisă cu un punctaj maxim de 100 la fiecare disciplină.  Înscrierea în clasa a V-a se va face în ordinea descrescătoare a punctajului total obținut la Testul de departajare din Limba și literatura română și Matematică, până la ocuparea celor 52 de locuri. În cazul punctajelor egale pe ultimul loc se aplică următoarele criterii de departajare: (1) punctajul obținut la proba scrisă la Matematică; (2) punctajul obținut la proba scrisă la Limba engleză. În cazul în care nu se poate realiza departajarea pe baza acestor criterii, cu aprobarea CA IȘJ Sibiu, sunt admiși toți elevii de pe ultimul loc, peste numărul de locuri oferite.

Notă: Conform legislației în vigoare (OMEN nr. 4797/2017), în situația în care numărul de cereri de înscriere depășește numărul de locuri oferite nu se pot echivala rezultatele obținute anterior la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice și toți elevii trebuie să susțină Testul eliminatoriu la Limba engleză.

 1. Calendar actualizat examinare în vederea înscrierii în clasa a V-a intensiv engleză la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu în anul școlar 2021-2022: descarcă de AICI.
 2. Model de cerere de înscriere: descarcă de AICI.
 3. Variante de subiecte română și matematică utilizate anterior (subiectele utilizate efectiv au fost extrase aleatoriu dintre aceste variante în ziua organizării testului în fiecare an școlar):
  1.  Anul școlar 2019-2020: 01 Variante subiecte 2019
  2.  Anul școlar 2020-2021: 02 Variante subiecte 2020
 4. Teste de antrenament română și matematică anul școlar 2021-2022: 03 Teste de antrenament 2021

EVENT INFO :

X