Admitere clasa a V-a 2022-2023

 • 06/08/2022 - 10:00am
 • Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Înscrierea elevilor declarați admiși:

 • Perioada: 11-13 iulie 2022
 • Interval orar: 10:00-12:00
 • Documente de prezentat la Secretariatul CNGL:
  • Copie certificat de naștere (nu este necesară copie legalizată)
  • Adeverință vaccinări în original
 • În situația în care nu vă puteți prezenta conform programului anterior, vă rugăm informați telefonic sau prin e-mail Secretariatul CNGL pentru reprogramare. Mulțumim

Rezultate finale admitere clasa a V-a CNGL 2022-2023: Rezultate_finale_ADM_V_24-iunie-2022

Informații privind rezultatele:

 1. „admis” – elev care va fi înscris în anul școlar 2022-2023 în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze de la CNGL, în condițiile în care se prezintă la CNGL în ziua începerii cursurilor anului școlar 2022-2023.
 2. „rezervă” – elev care poate fi înscris în anul școlar 2022-2023 în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze de la CNGL dacă vreunul dintre elevii declarați „admis”:
  1. nu se prezintă în ziua începerii cursurilor anului școlar 2022-2023;
  2. părintele său informează în scris CNGL că renunță la locul obținut.
 3. „respins” – elev care nu va fi înscris în anul școlar 2022-2023 în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze de la CNGL, indiferent dacă elevii declarați „admis”/„rezervă” se prezintă sau nu în condițiile precizate.

În condițiile anterioare, eventuala înscriere a elevilor declarați „rezervă” în anul școlar 2022-2023 în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze de la CNGL se va face în ordinea descrescătoare a punctajului total final la Testul de departajare din Limba și literatura română și Matematică, până la completarea locurilor aprobate prin planul de școlarizare.

Rezultatele examinării elevilor pentru înscrierea în anul școlar 2022-2023 în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze de la CNGL sunt valabile pe durata anului școlar 2022-2023. În anul școlar 2022-2023, CA CNGL poate aproba transferuri la CNGL în clasa a V-a numai pentru elevii care au fost declarați „rezervă” în urma examinării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind transferul elevilor. După trecerea acestei perioade, CA CNGL poate aproba, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, și transferul altor elevi, indiferent de rezultatul obținut sau dacă nu au participat la examinarea elevilor pentru înscrierea în anul școlar 2022-2023 în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze de la CNGL.

——————————————————–

Numărul de locuri și clase oferite pentru anul școlar 2022-2023: 52 de locuri în două clase a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze. În termenul stabilit s-au înscris 126 de elevi. Se organizează testarea în vederea admiterii în clasa a V-a. Având în vedere că 123 de candidați au fost declarați promovat la Testul eliminatoriu la Limba engleză se organizează Testul de departajare din Limba și literatura română și Matematică.

Test Limba și literatura română și Matematică:

Rezultate înainte de contestații:

Informații privind eventualele contestații la Română/Matematică:

 1. Eventualele contestații la probele scrise la Română/Matematică se depun de părintele/reprezentatul legal al elevului la Secretariatul CNGL în data de 24.06.2022 în intervalul orar 10:00-12:00 utilizând cererea tipizată disponibilă la Secretariat.
 2. După caz, se completează cereri separate pentru fiecare disciplină (Română/Matematică).
 3. Nu se acceptă cereri de contestație transmise prin e-mail sau depuse după ora 12:00. Mulțumim pentru înțelegere!
 4. După caz, la reevaluare se poate obține punctaj mai mare sau mai mic față de cel inițial, astfel:
  1.  Pentru lucrările scrise evaluate inițial cu un punctaj mai mare sau egal cu 95 de puncte, punctajul de la reevaluare devine punctaj final, indiferent de diferența între punctajul de la evaluarea inițială și cel de la reevaluare.
  2. Pentru lucrările scrise evaluate inițial cu un punctaj mai mic de 95 de puncte, punctajul de la reevaluare devine punctaj final numai dacă diferă cu cel puțin 5 puncte de punctajul inițial. În caz contrar, contestația se respinge și se păstrează punctajul acordat la evaluarea inițială.

Notă: Au fost elaborate 3 variante de subiecte pentru fiecare probă; pentru ambele probe a fost extrasă aleatoriu Varianta 1.

 1. Data: joi, 23.06.2022
 2. Proba scrisă la Limba și literatura română: 14:00-14:50
 3. Proba scrisă la Matematică: 15:00/15:10-15:50/16:00
 4. Între cele două probe scrise se acordă o pauză de 10-20 de minute; elevii nu părăsesc clădirea în timpul pauzei
 5. Instrucțiuni:
  1. Sălile se află în corpul A de clădire (corpul principal)
  2. Elevii se vor prezenta la ora 13:15 însoțiți de un părinte
  3. Elevii se vor prezenta în sălile de examen până la ora 13:30
  4. Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev/copie după certificatul de naștere și instrumente de scris
  5. Lucrările se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră, iar schemele și desenele cu creion cu mină neagră
  6. La proba scrisă la Matematică se pot utiliza instrumente de desen
  7. Elevii care nu sunt în sălile de examen în momentul deschiderii plicului cu subiecte sunt eliminați din examen
  8. Este interzisă intrarea în sălile de examen cu materiale ajutătoare, mijloace electronice de comunicare/calcul, genți, ghiozdane etc. Toate obiectele interzise în sălile de examen se lasă la părintele care a însoțit elevul
  9. Elevii care sunt găsiți în sălile de examen cu materiale/obiecte interzise sunt eliminați din examen
  10. Elevii care nu se prezintă la una dintre probe nu mai au dreptul să se prezinte la probele următoare și sunt eliminați din examen
  11. Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen. Sălile sunt supravegheate audio-video
  12. Este interzis accesul părinților în clădiri

Test eliminatoriu la Limba engleză:

 1. Rezultate finale: Rezultate_finale_test_engleza_14-iunie-2022
 2. Data: miercuri, 08.06.2022
 3. Proba scrisă: 10:00-11:00
 4. Proba orală: cu începere de la ora 12:00
 5. Instrucțiuni:
  1. Sălile se află în corpul A de clădire (corpul principal)
  2. Pentru proba scrisă elevii se vor prezenta la ora 09:15 însoțiți de un părinte
  3. Pentru proba scrisă elevii se vor prezenta în sălile de examen până la ora 09:30
  4. Pentru proba orală, cu excepția primei grupe (cea de la ora 12:00), elevii se vor prezenta la sala de examen cu cel puțin 30 de minute înainte de ora programată
  5. Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev/copie după certificatul de naștere și instrumente de scris
  6. Lucrările se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră
  7. Elevii care nu sunt în sălile de examen în momentul deschiderii plicului cu subiecte la proba scrisă sunt eliminați din examen
  8. Este interzisă intrarea în sălile de examen cu materiale ajutătoare, mijloace electronice de comunicare/calcul, genți, ghiozdane etc. Toate obiectele interzise în sălile de examen se lasă la părintele care a însoțit elevul
  9. Elevii care sunt găsiți în sălile de examen cu materiale/obiecte interzise sunt eliminați din examen
  10. Elevii care nu se prezintă la una dintre probe nu mai au dreptul să se prezinte la probele următoare și sunt eliminați din examen.
  11. Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen. Sălile sunt supravegheate audio-video
  12. Este interzis accesul părinților în clădiri

Condiții:

 1. Se poate înscrie orice absolvent de clasa a IV-a 2021-2022 pe baza cererii părintelui.
 2. În situația în care numărul de cereri de înscriere depășește numărul de locuri oferite se organizează:
  1. Test eliminatoriu la Limba engleză – scris și oral. Rezultatul se exprimă prin „promovat/nepromovat”. Punctajul minim pentru promovare este de 50 de puncte din 100.
  2. Dacă numărul de elevi care promovează Testul eliminatoriu la Limba engleză este în continuare mai mare decât numărul de locuri oferite, se organizează Test de departajare din Limba și literatura română și din Matematică – probă scrisă la fiecare disciplină cu un punctaj maxim de 100 puncte/disciplină.
  3. Înscrierea în clasa a V-a se va face în ordinea descrescătoare a punctajului total obținut la Testul de departajare din Limba și literatura română și Matematică, până la ocuparea celor 52 de locuri oferite. În cazul punctajelor egale pe ultimul loc se aplică următoarele criterii de departajare: (1) punctajul obținut la proba scrisă la Matematică; (2) punctajul obținut la proba scrisă la Limba engleză. În cazul în care nu se poate realiza departajarea pe baza acestor criterii, cu aprobarea CA IȘJ Sibiu, sunt admiși toți elevii de pe ultimul loc, peste numărul de locuri oferite.

Calendar:

 1. Înscriere: 18 mai – 2 iunie 2022 la Secretariatul CNGL prin înregistrarea cererii de înscriere de către părinte.
 2. Test Limba engleză: 8 iunie 2022. Proba scrisă: 10:00-11:00. Proba orală: cu începere de la ora 12:00.
 3. Test Limba și literatura română și Matematică: 23 iunie 2022 în intervalul orar 14:00-16:00/16:15. Fiecare probă scrisă durează 50 de minute, iar între cele două probe se acordă o pauză de 10-20 minute.

Model de cerere de înscriere:

Precizări:

 • Perioada de înscriere și data Testului eliminatoriu la Limba engleză au fost stabilite de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu prin procedură operațională proprie (PO nr. 3979/16.05.2022). Subiectele sunt elaborate la nivel județean.
 • Testul eliminatoriu la Limba engleză se organizează conform prevederilor OMEN nr. 4797/2017 și procedurii IȘJ Sibiu.
 • Pentru modul de desfășurare a Testului eliminatoriu la Limba engleză citiți Anexa nr. 2 din: OMEN_4797_2017
 • Conform legislației în vigoare (OMEN nr. 4797/2017), în situația în care numărul de cereri de înscriere depășește numărul de locuri oferite nu se pot echivala rezultatele obținute anterior la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice și toți elevii trebuie să susțină Testul eliminatoriu la Limba engleză.
 • Data Testului de departajare din Limba și literatura română și din Matematică a fost stabilită de Consiliul de Administrație CNGL Sibiu în ședința din 20.04.2022 (HCA nr. 30/20.04.2022). Subiectele sunt elaborate la nivelul CNGL.

Variante de subiecte română și matematică utilizate anterior (subiectele utilizate efectiv au fost extrase aleatoriu dintre aceste variante în ziua organizării testului în fiecare an școlar):

EVENT INFO :

 • Start Date:06/08/2022
 • Start Time:10:00am
 • End Date:06/24/2022
 • End Time:15:00
 • Location:Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu
X