Concurs „Aurel Vlaicu” 2022

Sâmbătă, 22.01.2022, va avea loc ediția a IX-a a Concursului Interdisciplinar Mate-Bio-Fizică „Aurel Vlaicu” pentru elevii clasei a VI-a.

Scopul concursului este autoevaluarea achizițiilor elevilor într-un context interdisciplinar printr-o probă desfășurată online. Având în vedere condițiile de desfășurare ale ediției, nu se va realiza ierarhizarea elevilor, nu se vor face publice rezultatele elevilor și nu se vor acorda premii și mențiuni. Se vor acorda diplome de participare, ce vor fi transmise inspectoratelor școlare ale  județelor care vor avea participanți.

Proba de concurs online constă într-un test cu 15 itemi cu alegere multiplă din matematică, biologie și fizică. Elevii vor marca răspunsurile considerate corecte la fiecare întrebare. Programa de concurs este afișată pe site-ul www.isjsb.ro, pagina inspectorului Matematică, secțiunea Proiecte, 2021-2022.

Accesul la testul online va fi permis în data de 22.01.2022, în intervalul orar 09:50-11:00. Link-ul de conectare va fi postat pe site-ul www.cngl.eu, secțiunea Noutăți și pe site-ul.www.isjsb.ro, secțiunea Acasă.

Alternativ:

Link-ul de conectare pentru testul online este: https://forms.gle/6D453cCXQLjGNnnB8

și va deveni activ pentru completare în data de 22.01.2022, ora 09:50.

Rezultatele se vor primi individual de fiecare elev participant, după încheierea probei, pe adresa de e-mail introdusă de participant în formularul care conține testul. Se recomandă atenție la introducerea adresei de e-mail. În situația în care adresa de e-mail nu este introdusă corect, participantul nu va avea acces la rezultatele sale.

Informații suplimentare se pot primi de la profesorii de matematică/ biologie/fizică ai clasei.

Regulamentul Concursului Interdisciplinar Mate-Bio-Fizică „Aurel Vlaicu”: Regulament_CI_MBF_AV_2022

Modele de subiecte (ediția 2021 a fost realizată online):

EVENT INFO :

X