Simulare evaluare națională VIII 2022

 • 04/04/2022 - 8:00am
 • Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Repartiție săli: Repartitie_sali_simulare_EN_VIII_2022

Prevederi metodologice: Prevederi metodologice acces sali

Instrucțiuni completare broșură:

Calendar:

Data Proba
Luni, 04 aprilie 2022 Limba și literatura română – probă scrisă
Marți, 05 aprilie 2022 Matematică – probă scrisă

Program:

 • Elevii se vor prezenta în sălile de examen până la ora 08:30. Fiecare probă scrisă începe la ora 09:00 și are o durată de 2 ore (4 ore pentru condiții adaptate).
 • Elevii care nu sunt în săli în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba respectivă a simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a.

Instrucțiuni:

 • Sălile de examen sunt în Corpul A.
 • Obiectele personale interzise în sălile de examen se depun la sala de bagaje în intervalul 08:00‑08:30. Sala de bagaje: Laboratorul de fizică.
 • Elevii se distribuie în bănci de profesorii asistenți, conform listelor afișate.
 • Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate/certificatul de naștere și instrumente de scris.
 • Lucrările se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră. Pentru executarea schemelor și a desenelor se poate folosi și creion cu mină neagră. Se pot utiliza instrumente de desen la Matematică. Este interzisă folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc numai colile distribuite de profesorii asistenți.

Atenționări:

 • Holurile și sălile de examen sunt supravegheate audio-video.
 • Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen și acordarea notei 1 (unu) la proba respectivă.
 • Notele obținute la simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a se trec în catalog numai la cererea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui.

Succes!

EVENT INFO :

 • Start Date:04/04/2022
 • Start Time:8:00am
 • End Date:04/05/2022
 • Number of Participants:61
 • Location:Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu
X