În atenția candidaților la examenele DELF/DALF februarie 2022

Rezultatele examenelor DELF/DALF februarie 2022 se comunică individual prin e-mail pe adresa indicată în formularul de înscriere.

Atestatul de reușită se poate ridica, pe baza unui act de identitate, începând din 23 martie 2022, de la prof Daniela Săcelean.

X