Informații anul școlar 2022-2023

Cursurile anului școlar 2022-2023 încep luni, 05.09.2022. Elevii se vor prezenta la CNGL la ora 09:30. Festivitatea de deschidere se va desfășura în intervalul 10:00-11:00.

Programul zilei de luni, 05.09.2022: Program_05.09.2022

Informații privind clasele și profesorii diriginți:

 1. Repartiția claselor și profesorilor diriginți: Clase_Sali_Diriginti_2022_2023
 2. Componența claselor de început de ciclu de școlarizare:
  1. Clasa a V-a A: V_A
  2. Clasa a V-a B: V_B
  3. Clasa a IX-a A: IX_A
  4. Clasa a IX-a B (parțial, se definitivează după testul de limba germană pentru admiterea în IX D): IX_B_partial
  5. Clasa a IX-a D (temporar, se definitivează după testul de limba germană): IX_D_temporar
  6. Clasa a IX-a E: IX_E
  7. Clasa a IX-a F: IX_F
  8. Clasa a IX-a I: IX_I
 3. Elevii care au solicitat înscrierea în clasa a IX-a D științe ale naturii intensiv germană vor susține un test la limba germană. Testul constă din două probe: o probă scrisă cu durata de 60 de minute (max. 70 de puncte, 10 puncte din oficiu) și o probă orală (max. 30 de puncte). Punctajul minim de promovare este de 60 de puncte (scris+oral). Admiterea în IX D se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la test, în limita a 26 de locuri. Componența claselor IX B și IX D se definitivează în funcție de rezultatele la test. Lista elevilor care vor susține testul: Test_germana_adm_IX_D

Notă privind repartiția elevilor pe clase:

 • La clasele a V-a: aranjarea elevilor în ordinea punctajului total obținut la testul de română-matematică și distribuirea succesivă în V A, respectiv V B.
 • La clasele a IX-a: conform specializării/specializării suplimentare, în funcție de limbile moderne studiate (evitarea grupelor/cuplajelor la limba modernă II), asigurând echilibrul claselor în funcție de mediile de admitere (media mediilor de admitere: IX A – 9,31; IX B (parțial) – 9,14; IX D (temporar) – 9,25; IX E – 9,57; IX F – 9,57; IX I – 9,61).

Atenție! Începând cu anul școlar 2022-2023 se aplică regulile din documentul anexat privind părăsirea unității de învățământ de către elevi în timpul programului școlar: Reguli_parasire_unitate.

Legislație:

Succes în noul an școlar!

X