Transferul elevilor pentru anul școlar 2021-2022

Examenele diferență se vor susține după următorul orar:

Transfer Ziua Ora Disciplina
XII de la filologie la științe Marți, 07.09.2021 9.00-11.00 Matematică cl. XI
XII de la filologie la științe Marți, 07.09.2021 12.00-14.00 Fizică cl. XI
XII de la filologie la științe Miercuri, 08.09.2021 9.00-11.00 Chimie cl. XI
XII de la filologie la științe Miercuri, 08.09.2021 12.00-14.00 Informatică cl. IX, X
XII de la filologie la științe Miercuri, 08.09.2021 15.00-17.00 Biologie  cl. XI
X de la tehnologic la științe Marți, 07.09.2021 9.00-11.00 Informatică cl. IX
X de la tehnologic la științe Marți, 07.09.2021 12.00-14.00 Educație plastică și Educație muzicală cl. IX
X de la filologie la științe Marți, 07.09.2021 9.00-11.00 Informatică cl. IX

Subiectele examenelor de diferență vor fi elaborate în acord cu programele școlare în vigoare din materia întregului an școlar anterior, conform clasei precizate în coloana Disciplina din tabelul anterior. Conform prevederilor legale în vigoare (ROFUIP aprobat prin OMEC 5447/2020):

  • Aprobarea transferului elevilor este condiționată de promovarea tuturor examenelor de diferență (minim nota 5,00).
  • La examenele de diferență nu se acordă reexaminare.

Pentru răspunsul la cererile de transfer vă rugăm să vă prezentați la secretariatul unității în programul de lucru 9.00-12.00, începând cu 03.09.2021.


 

Calendarul transferului elevilor

  •  depunerea dosarelor la secretariatul Colegiului National „Gheorghe Lazăr” Sibiu – perioada 16-31 august 2021
  • discutarea și aprobarea cererilor de transfer în cadrul Consiliului de administrație al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu și stabilirea disciplinelor pentru care elevul care urmează să se transfere trebuie să susțină examen de diferență, conform planurilor cadru în vigoare – perioada 1-3 septembrie 2021
  • susținerea examenelor de diferență (dacă este cazul) de către elevii cărora li sa aprobat transferul (cu condiția promovării examenului de diferență) – perioada 7-8 septembrie 2021

Componența dosarului pentru transfer

  • Cerere tip (model cerere) semnată de părinți (+copia sentinței de încredințare a copilului, după caz)
  • Adeverință de studii pentru anul școlar precedent care să ateste media generală și la purtare
  • Copie după certificatul de naștere și cartea de identitate ale elevului
  • Copii după cărțile de identitate ale părinților (susținătorii legali, după caz).

 

Dosarele incomplete vor fi respinse.

 

 

 

X