Transferuri elevi anul școlar 2022-2023

Având în vedere structura anului școlar 2022-2023, Consiliul de administrație al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu a stabilit următorul calendar pentru transferul elevilor pentru anul școlar 2022-2023:

  1. Perioada de înregistrare a cererilor de transfer: 16-26 august 2022
  2. Discutarea cererilor în Consiliul de administrație: 29-30 august 2022
  3. Organizarea eventualelor examene de diferență (transferuri liceu): 30 august – 1 septembrie 2022
  4. Comunicarea rezultatelor: 2 septembrie 2022

Notă: Conform prevederilor legale în vigoare (ROFUIP aprobat prin OMEC 5447/2020, formă consolidată), se susțin examene de diferență la disciplinele pe care elevul nu le-a studiat la filiera/profilul/specializarea urmate până la data transferului. Examenele se suțin din toată materia pentru fiecare clasă promovată anterior (de exemplu, un elev care solicită transfer în clasa a XII-a și trebuie să susțină examene de diferență, va susține examene separate pentru clasa a IX-a, a X-a și a XI-a pentru fiecare disciplină pe care nu a studiat-o în aceste clase și se studiază în CNGL Sibiu). Nu se susțin examene de diferență pentru disciplinele opționale (din curriculumul la decizia școlii). Pentru orientare, consultați planurile-cadru de învățământ corespunzătoare (disponibile la adresa: https://rocnee.eu/index.php/dcee-oriz/curriculum-oriz/planuri-cadru-actuale/planuri-cadru-invitimant-liceal). CNGL Sibiu este un liceu din filiera teoretică, profil real, specializările științe ale naturii și matematică-informatică. Planurile-cadru de învățământ în vigoare în CNGL Sibiu: Plan_cadru_teoretic_real.  

Cererile de transfer se înregistrează la Secretariatul CNGL utilizând următorul model tipizat: Model_cerere_transfer_CNGL_Sibiu. Modelul de cerere este disponibil în format tipărit la Secretariatul CNGL.

 

X