Examen național de bacalaureat 2022

 • 06/06/2022 - 9:00am
 • Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Informare vizualizare lucrări BAC 2022
Candidații care doresc vizualizarea lucrărilor de la examenul național de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2022 pot depune cereri la Secretariatul Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu sau le pot transmite prin e-mail pe adresa cnglazar@gmail.com conform următorului program:

 • Data: 04.07.2022 și 05.07.2022
 • Interval orar: 10:00-15:00

Model cerere vizualizare (disponibil tipărit la Secretariatul CNGL): Model_cerere_vizualizare_lucrari_BAC_2022

Notă: citiți cu atenție informațiile din modelul de cerere privind modul de vizualizare a lucrărilor.

Informații privind rezultatele și eventualele contestații:

 1. 27 iunie 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00-18:00
 2. Eventualele contestații se depun la Secretariatul CNGL utilizând un model tipizat
 3. Eventualele contestații se pot transmite și prin e-mail la adresa: contestatii.Lazar@gmail.com
 4. Model cerere contestație: Model_contestatie_BAC_2022
 5. Conform art. 13, alin. (1) din OME 5151/2021 „nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica nota iniţială prin creştere sau descreştere, după caz”

Legislație și calendar:

 1. Ordin BAC 2022: ORDIN nr. 5.151 din 30 august 2021
 2. Metodologie BAC 2022 (în vigoare): METODOLOGIA din 31 august 2010

Prevederi metodologice organizare și desfășurare corectă BAC: Extras OME 5151_2021

Competențe:

 1. Proba C – proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională
 2. Rezultate: Rezultate_limbi_moderne_2022
  1. Data: 14.06.2022 oral ENGLEZĂ; 15.06.2022 înțelegerea unui text audiat și scris TOATE LIMBILE MODERNE; 16.06.2022 oral FRANCEZĂ/GERMANĂ
  2. Proba orală (14.06.2022 ENGLEZĂ; 16.06.2022 FRANCEZĂ/GERMANĂ) începe la ora 09:00 și se desfășoară conform repartițiilor afișate. Cu excepția primei grupe, candidații se vor prezenta cu cel puțin 40 de minute înainte de ora programată.
  3. Pentru proba de înțelegere a unui text audiat candidații se vor prezenta la ora 11:00 pentru predarea obiectelor personale și la ora 11:30 la săli. Proba se desfășoară în intervalul 12:00-12:20.
  4. Pentru proba scrisă candidații se vor prezenta la aceleași săli la ora 12:45. Proba se desfășoară în intervalul 13:00-15:00.
  5. Repartiție oral ENGLEZĂCorect_Repartitie_oral_engleza_14-iunie-2022
  6. Repartiție înțelegerea unui text audiat și scris TOATE LIMBILE MODERNERepartitie_ITA_scris_15-iunie-2022
  7. Repartiție oral FRANCEZĂ/GERMANĂ: Limba franceză – sala 60; Limba germană – sala 62
  8. Săli bagaje: oral – sala 68, et II, A; înțelegerea unui text audiat și scris – sala 47, et. I, A.
  9. Atenție! În datele de 14.06.2022 și 16.06.2022 accesul candidaților la săli este permis strict prin intrarea și pe scările elevilor. Este strict interzis accesul candidaților la etajul I, Corp A – la acest etaj se desfășoară Evaluarea națională a absolvenților de clasa a VIII-a.
  10. Comunicați orice eroare/problemă la Secretariat.
  11. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și pix/stilou cu pastă/cerneală albastră.
  12. Candidații se repartizează la în bănci de profesorii asistenți.
  13. Nu este permisă intrarea în săli cu obiecte/materiale interzise în sălile de examen.
  14. Frauda/tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen.
  15. Sălile sunt supravegheate audio-video.
 3. Proba D – proba de evaluare a competențelor digitale
 4. Rezultate: Rezultate_digitale_2022
  1. Data: 08-09.06.2022
  2. Ora: Candidații se prezintă la școală la ora 12:00 pentru predarea obiectelor personale și cel târziu la ora 12:30 în fața laboratoarelor. Proba începe la ora 13:00 și se încheie la ora 14:30. Candidații care nu sunt în laborator în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba
  3. Repartiția candidaților pe laboratoare și date: Corect_Repartitie_digitale_08-09-iunie-2022
  4. L3 = Laboratorul 3, Corp A; L4 = Laboratorul 4, Corp B; Sala bagaje: Laborator biologie, et. II, Corp A
  5. Comunicați orice eroare/problemă la Secretariat
  6. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și pix/stilou cu pastă/cerneală albastră
  7. Candidații se repartizează la calculatoare de profesorii asistenți
  8. Nu este permisă intrarea în laboratoare cu obiecte/materiale interzise în sălile de examen
  9. Frauda/tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen
  10. Laboratoarele sunt supravegheate audio-video
 5. Proba A – proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română
 6. Rezultate: Rezultate_oral_romana_2022 
  1. Data: 06-07.06.2022
  2. Repartiția candidaților pe săli, date și ore: Repartitie_oral_romana_06-07-iunie-2022
  3. Comunicați orice eroare/problemă la Secretariat
  4. Cu excepția primei grupe, candidații se vor prezenta cu cel puțin 1/2 oră înainte de ora programată
  5. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris
  6. Sălile de examen sunt la parter în Corpul A
  7. Sala bagaje: Cabinet limba germană parter Corpul A
  8. Nu este permisă intrarea în săli cu obiecte/materiale interzise în sălile de examen
  9. Frauda/tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen
  10. Sălile de examen sunt supravegheate audio-video

Succes!

EVENT INFO :

 • Start Date:06/06/2022
 • Start Time:9:00am
 • End Date:07/01/2022
 • Number of Participants:170
 • Location:Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu
X